HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8935
ime BUBNJEVIĆ, Milan
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva, stručni savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8935)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen14. 5. 1928.Šipovo /Jajce/
apsolvirao1953.
diplomirao1954.
magistrirao1964.ŠF Zagrebprvi magistar na ŠF
umro29. 8. 1986.Zagreb

 Potječe iz skromne činovničke obitelji. Osnovnu školu pohađao je u rodnom Šipovu, a gimnaziju u Sarajevu, ali je zbog rata nije završio.
 Od 1941. nalazi se u zbjegovima. U NOP-u obavlja razne dužnosti - od kurira do aktivnog borca.
 Nakon rata zapošljava se pri Ministarstvu zdravlja DFJ-e u Beogradu, gdje se brine o djeci bez roditelja.
 U želji za daljnjim napredovanjem, nastavlja školovanje na Partizanskoj gimnaziji u Sarajevu i završava je 1947. g.
 Upisuje se na studij šumarstva na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 1954. g. Istodobno studira i ekonomiju, ali je ne završava nego se nakon sto je diplomirao šumarstvo zapošljava u Dl poduzeću "Grmeč" u Drvaru, gdje vodi poslove iz područja iskorišćivanja šuma.
 U tom razdoblju predaje i tehnološke predmete na Srednjoj ekonomskoj školi u Drvaru.
 U Jugoslavenski institut za četinjače u Jastrebarskom prešao je 1961. g. u svojstvu asistenta iz područja mehanizacije i racionalizacije radova u šumarstvu.
 Poslijediplomski studij završava u rekordnom roku 1964. g. i postaje prvim magistrom na Š.F. u Zagrebu.
 Tijekom 1963. g. u Institutu se osniva Odjel za organizaciju i ekonomiku u šumarstvu kojim on neprekidno rukovodi sve do svoje smrti. Program rada odjela sastojao se iz obrade dijela višegodišnjih projekata, zadataka i tema te direktne suradnje sa šumarskom operativom.
 Evo glavnih problema koje je istraživao i rješavao:
 - Izbor opreme i mehanizacije za šumske rasadnike te radova iz područja uzgoja i iskorišćivanja šuma;
 - Utvrđivanje najpovoljnijih varijanti izvoza šumskih sortimenata uz korištenje mehanizacije i animalne sprege;
 - Izrada tehničkih normi za pojedine faze rada u rasadničkoj proizvodnji, uzgoju šuma te radova na sjeći i izradi;
 - Utvrđivanje ekonomskih parametara različitih bioloških i tehničkih zahvata u šumarstvu;
 - Izrada kriterija za participaciju elektroprivrede kod osnivanja i uzgoja šumskih kultura;
 - Zdravstveni status i zaštita na radu šumskih radnika i dr.
 Od 1980. vrlo intenzivno radi i na rješavanju organizacije sjemenarske službe u SR Hrvatskoj.
 Taj opsežan istraživački rad trebao mu je poslužiti za doktorsku disertaciju, u čemu ga je spriječila bolest i prerana smrt.
 Ostavio nam je brojna izvješća, ekspertize, elaborate, stručne i znanstvene radove.
 "Njegov životni opus predstavlja značajan doprinos unapređivanju šumarske struke i znanosti, posebno područja u kom je najduže djelovao. Životni put mr. Bubnjevica bio je vrlo složen, protkan stalnim teškoćama i odricanjima.
 Njega je krasio izuzetan optimizam i upornost, ali također i ljudskost i neposrednost"., (N. K.)
 Odlikovan je Ordenom za hrabrost i Medaljom bratstva i jedinstva.

1Sadašnje mogućnosti mehanizacije i racionalizacije rada pri gruboj pripremi tla za podizanje plantaža Četinjača u Jas-trebarskom, (magistarski rad). 8. F. Zagreb, 1964.
2Ekonomičnost upotrebe žičare tipa Hinterreger pri radovima u iskorišćivanju šuma u usporedbi sa korišćenjem animalne zaprege, odnosno traktora uz izgradnju šumske ceste na području šumskog radilišta "Rajići" Šumarija Slunj, (studija). Jastrebarsko 1967., s. 1-26 + 3 grafikona.
3Primjena mehanizacije i racionalizacije rada u rasadnicima Četinjača, (studija). Posl. udruženje šumsko - privrednih organizacija, Jug. institut za Četinjače Jastrebarsko, br. l, Zagreb 1968., s. 1-72 + 67 fotografija + 15 tabela + 5 grafikona + 2 hodograma.
4Primjena racionalizacije rada u iskorišćivanju šuma na području S. O. Karlovac, (studija). Jastrebarsko 1970., s. 1-60 + 18 tabela.
5Istraživanje mogućnosti sniženja troškova pošumljavanja Četinjača na području S. O. Karlovac. Jastrebarsko 1972.
6Istraživanje kriterijuma participacije elektroprivrede u podizanju i održavanju šuma u područjima lociranih elektroprivrednih objekata, (studija). Zagreb 1973., s. 1-56 + 17 tabela + 3 zemljopisne karte.
7Analiza uzroka zaostajanja šumskih kultura u rastu i terenska snimanja radova na pošumljavanju. Jastrebarsko 1976, s. 1-25 + 15 tabela.
8Istraživanje mogućnosti racionalizacije rada u rasadniku "Frančeskija" kod Savudrije, S. G. Buzet, Šumarija Buje. Jastrebarsko 1978., s. 1-23 + 2 obrasca.
9Metodologija za izradu kalkulacija u šumsko - rasadničkoj proizvodnji pri Šumariji Buje. Jastrebarsko 1979., s. 1-23 + l tabela.
10Izrada tehničkih normi za sječu i izradu jelovine u OJ Bršljanovica, OOUR Šumarstvo Slunj, Šumarija Rakovica, (godišnji izvještaj). Jastrebarsko 1979., s. 1-12 + 2 grafikona.
11Racionalizacija rada i faktori intenziviranja ra-sadničke proizvodnje u rasadniku "Frančeskija" Šumarije Buje. Jastrebarsko 1980., s. 1-25.
12Utvrđivanje tehničkih normi sječe i izradbe drvnih sortimenata u Šumariji Jastrebarsko. Jastrebarsko 1980., s. 1-16 + 9 tabela.
13Istraživanje štetnih faktora mehanizacije i ostalih uvjeta rada na produktivnost šumskih radnika te mjere za sanaciju tih faktora u SRH. Jastrebarsko 1980., s. 18 + 6 tabela.

nedeterminirano:
14Istraživanje utjecaja najvažnijih faza rada na povećanje troškova u rasadničkoj proizvodnji i prijedlog načina sniženja troškova - u šumskom rasadniku "Močile S. G. Koprivnica. Jastrebarsko 1972.

 Komlenović, N.: Mr. MILAN BUBNJEVIĆ, dipl. ing. šumarstva. Š.L. 11-12, 1986., Zagreb, s. 584-585.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KOMLENOVIĆ, Nikola: Mr. Milan BUBNJEVIĆ, dipl. inž., ŠL 11-12/1986, s.584 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM