HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID894
ime I., Željko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     


lokacija


član HŠD ogranak
Sisak

1985

šumarija Petrinja

šumarski tehničar

 Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Sisak, Šumarija Sisak.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: (posmrtno) dr. sc. N. Komlenović, prof. dr. sc. A. Krstinić, dr. sc. B. Mayer, dr. sc. P. Rastovski, mr. sc. Z. Perić i mr. sc. G. Bušić, ŠL 5-6/1998, s.277 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM