HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8940
ime B., Hrvoje
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8940)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1948.
diplomirao1949.

član HŠD ogranak
Split

 

ž-umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Otona i Katice r. Stolica. Hrvat, rimokatolik. Živi u Splitu. Potječe iz obrtničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Splitu 1932. g., a Klasičnu gimnaziju također u Splitu 1940.
 Na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu studirao je šumarstvo. Apsolvirao je 1947.-48. škol. godine, a diplomirao 1949. g. Specijalizirao je znanstveno područje erozija i bujice.
 Nakon diplomiranja zaposlio se u Povjerenstvu šumarstva Oblasti Dalmacije 1949.-50., a zatim je dvije godine zaposlen (1950.-52.) u Generalnoj direkciji pomorske brodogradnje Split. Otad do odlaska u mirovinu (1952.-1980.), gotovo 30 godina zaposlen je u Upravi za vodoprivredu Republike Hrvatske, Zagreb, Odjel Split.
 U toku radnog vijeka sudjelovao je na stručnim skupovima, od kojih spominjemo onaj sto ga je organizirao FAO pod naslovom "Konzervacija tla". Bio je član Društva šumarskih inženjera i tehničara Hrvatske.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM