HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8942
ime B., Mijo
zvanje
zanimanje     
viši šumarski savjetnik
     


lokacija

apsolvirao1904.
djelovao Križevci, Sv. Ivan Žabno
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je studirao tri godine na Kraljevskoj šumarskoj akademiji prislonjenoj uz Mudroslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1902.-1903.
 Bio je u službi od 13.1.1904. g.

Godine 1933. radi kao šef Križevačke šum. uprave imovne općine Sv. Ivan Žabno, u zvanju višeg šumarskog savjetnika.

1M. Budiselić, stud. for., 1903: Tehnička svojstva i uporaba kestena.. Š.L. 8-9, s.446 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: SIS, s. 3, 70, 85.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM