HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8948
ime B., Bernarda
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8948)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1990.
diplomirala16. 5. 1991.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 7. 1991.Šumarija Čazmarevirnica

 Kćerka Pavla. Hrvatica. Otac joj je trgovac, a majka ekonomski tehničar. Završila je srednju odgojno-obrazovnu školu i upisala studij šumarstva na Š.F. u Zagrebu 1.10.1986. g.
 Diplomirala je 16.05.1991. g. iz područja ekologije šuma. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Oštećenje nizinske šume Česma i prijedlog mjera sanacije".
 Od 01.07.1991. zaposlena u Šumariji Čazma, gdje i danas radi na radnom mjestu revirnika.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM