HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8954
ime B., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8954)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1967.
diplomirao3. 2. 1968.

 Sin Viče. Hrvat. Gimnaziju je završio u Bugojnu, a nakon toga upisao je studij šumarstva 1.10.1959. na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 3.2.1968.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM