HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8959
ime B., Mato
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8959)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1973.
diplomirao17. 1. 1974.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1976

Umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Nikole i Eve r. Cvrković. Hrvat, katolik. Potječe iz poljodjelske obitelji. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu 1962. g., a gimnaziju u Vinkovcima 1967. g.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 1.10.1973. g. Nakon diplomiranja počeo je raditi kao pripravnik (17.1.1974.) u Š. G. "Hrast" Vinkovci. Pripravnički staž prekida zbog odlaska na odsluženje vojnog roka i završava ga tek po povratku 31.1.1976. g. Pripravnički staž proveo je u svim šumarijama Š. G. "Hrast" Vinkovci, a najveći dio u Šumariji Spačva. 1.2.1976. g. raspoređen je za stalno u OOUR Šumarija Vukovar na radno mjesto inženjera operative, za normirca. Na tom radnom mjestu ostaje do 31.1.1979. g., a potom je raspoređen na radno mjesto referenta za uzgajanje šuma u istoj šumariji. Naredne godine (1.11.1980.) prelazi na isto radno mjesto u Šumariji Vinkovci, ali ovdje osim uzgojem rukovodi i lovištem "Kunjevci" te rasadnikom "Založje".
 Nakon reorganizacije hrvatskog šumarstva, 1.1.1985. g. raspoređen je na radno mjesto stručnog suradnika za uzgajanje šuma u OOUR-u Uzgoj i zaštita šuma "Hrast" Vinkovci na kojem mjestu ostaje do 8.6.1986. g. U to je vrijeme bio prvi predsjednik radničkog savjeta OOUR-a Uzgoj i zaštita šuma "Hrast" Vinkovci. Bio je i član radničkog savjeta ROŠ "Slavonska šuma" Vinkovci kao delegat OOUR-a Uzgoj i zaštita šuma "Hrast" Vinkovci. 9.6.1986. raspoređen je na mjesto upravitelja Uzgoja u P. J. Šumarija Mikanovci. Početkom 1991. g. postavljen je za upravitelja šumarije Mikanovci i na tom radnom mjestu nalazi se 1995. g.

1UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN PRI UZGOJNIM RADOVIMA; HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb, Zagreb 2009. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM