HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8964
ime B., Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8964)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1970.
diplomirao28. 1. 1971.

 Sin Petra. Hrvat. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Gimnaziju je završio u Zagrebu.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1962. g. na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 28.1.1971. g. položivši diplomski ispit pred povjerenstvom.
 Gotovo 25 godina proveo je u Zagrebu u poduzećima "Unikum" i "Zrinjevac" na poslovima uređenja i održavanja gradskog zelenila.
 Sada obnaša poslove direktora sektora za održavanje zelenih površina u javnom poduzeću "Zrinjevac".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM