HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8968
ime B., Dušan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8968)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1947.
diplomirao1948.

 Sin Antona i Antonije r. Crobath. Slovenske narodnosti i državljanstva, rimokatolik. Roditelji su mu bili trgovci. Osnovnu je školu završio u Ljubljani 1930. g., a III. državnu realnu gimnaziju, isto u Ljubljani, 1939. g.
 Studij je započeo prije II. svjetskog rata (1939.-1941.) u Zemunu, na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu, a nastavio ga je (1945.-48.) u Zagrebu. Diplomirao je na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu 1948. g.
 Službu je nastupio 1.12.1948. kod Ministarstva za šumarstvo Slovenije, Uprava za uzgoj šuma, kao referent za Pošumljavanje krša. U istom svojstvu bio je u travnju 1949. premješten na Oblasni odbor za Gorišku u Postojni.
 Nakon ukinuća te ustanove, 1950. bio je raspoređen na mjesto planera pri Ministarstvu za šumsku industriju u Ljubljani.
 Daljnje zaposlenje bilo je pri S. G. Novo Mesto i također kao pomoćnik upravitelja Gozdarske uprave Poljane, upravitelj GU Črmošnjice, planer na GG. Novo Mesto i upravitelj GU Mokronog.
 Istodobno bio je potkraj 1951. i početkom 1952. g. instruktor slušatelja FAGV (5. semestar šum. smjera) u Kamniškoj Bistrici.
 1.7.1954. premješten je na Područnu upravu za šumarstvo u Novo Mesto kao šumarski nadzornik i u tom je zvanju ostao do umirovljenja 31.12.1979.
 U međuvremenu, od 1.4.1961. radio je u Područnoj upravi Ljubljana na pretvorbama u općini Lj. Vic Rudnik i u Međuopćinskoj šumskoj inspekciji za Ljubljanu (MUIS). Za uloženi rad i postignute uspjehe 1979. g. bio je odlikovan "Ordenom rada sa srebrnim vijencem".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM