HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8971
ime BUTKOVIĆ, Matej
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8971)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen4. 11. 1902.Komletinci /Vinkovci/
apsolvirao1931.
diplomirao1932.
umro4. 9. 1984.Zagreb
dodatne listepredsjednici HŠD Osnovnu je školu polazio u Bošnjacima (Županja), a gimnaziju u Vinkovcima. Maturirao je 1922. g.
 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1930.-31. sk. g., a diplomirao 1933. g.
 Ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva položio je 1934. g. u Beogradu.
 Prvo radno mjesto bilo mu je u Direkciji šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima i 1933. g. postavljen je za upravitelja Šumarije u Kamenskom. Na tom je radnom mjestu ostao deset godina i uredio šume netom kupljene od pakračkog vlastelinstva.
 Iz Kamenskog premješten je u Ravnateljstvo šuma u Tuzli, ali već 1943. vraća se u rodni kraj, u Ravnateljstvo šuma u Vinkovcima, gdje radi do 1945. g.
 Iz Vinkovaca premješten je za upravitelja podružnice Zemaljskog šumarskog poduzeća Hrvatske u Daruvaru, a 1946. g. u istom svojstvu u Osijek. Slijedeće godine postavljen je za direktora Š. G. u Vinkovcima, 1948. odlazi u Poduzeće za iskorišćivanje šuma u Delnicama, a 1949. u Drvno-industrijsko poduzeće u Pakracu, gdje se nije zadržao ni godinu dana. Već iste godine postavljen je za sefa proizvodnje u Generalnoj direkciji drvne industrije u Zagrebu, a 1950. prelazi u Savjet za industriju Hrvatske. Budući da je Savjet ukinut, 1951. godine inž. Butković odlazi za tehničkog direktora Drvno-industrijskog poduzeća u Karlovcu, gdje radi do 1953. g. kad se vraća u šumarstvo na mjesto direktora Š. G. u Novoj Gradiški. I tu ostaje samo godinu dana, pa 1954. g. prelazi u Zavod za planiranje u Zagrebu, gdje ostaje do umirovljenja 1968. g.
 Umro je u Zagrebu 4.9.1984. g.
 Praktična iskustva, koja je stekao u svom radu, i teorijske poglede o problemima šumarstva i drvne industrije iznio je u nekoliko radova objavljenih u "Ekonomskom pregledu", "Biltenu" Poslovnog udruženja šumarstva i drvne industrije u Zagrebu, "Šumarskom listu" te u Zborniku o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije.
 Bio je aktivan i u šumarskom društvenom životu pa je u dva maha 1954.-55. i 1958.-59. g. bio predsjednikom Šumarskog društva Hrvatske.
 Godine 1976. primio je Povelju i zlatnu medalju za rad na području šumarstva i drvne industrije Hrvatske.

1Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije u razdoblju 1941-1969. Ibid., 1974.
2Dvadeset godina šumarstva SE Hrvatske 1945-1964. Š.L. 1965., s. 475-488.
3Šumarstvo i drvna industrija NRH u narodnoj privredi - Mjere, Ekonomski pregled 1-2, Zagreb 1955.
4O društvenom planu šumarstva u 1956. godini. Bilten 3, Zagreb, 1956.
5Principi po kojima je sastavljen plan šumarstva za god. 1957. Ibid. br. 2, 1957.
6Butković M., 1958: Perspektivni plan šumarstva.. Š.L. 1-2, s.1 PDF
7Organizacija i ekonomika proizvodnje u šumarstvu NB Hrvatske, (s Lončar, V.). Ekonomski pregled 7, 1960.
8Butković M., 1963: Otvorenost šuma u NRH. Š.L. 1-2, s.37 PDF
9Butković M., 1963: Razvoj šumarstva u 7-god. planu od 1964—1970. godine. Š.L. 11-12, s.415 PDF
10Butković M., 1965: Dvadeset godina šumarstva SR Hrvatska (1945—1965). Š.L. 11-12, s.488 PDF
11Butković, M., 1970: Društveni plan razvoja šumarstva i drvne industrije Hrvatske za razdoblje od 1971—1975. godine. Š.L. 9-10, s.317 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 536, 643, 715.
 *** HBL 2
 *** ŠL 1996., s. 213-214.
 Š.E. I.: JLZ, Zagreb 1980, s. 230.
 Kauders, A.: Šumarska bibliografija, I., II.
 Borošić, J.: SIS, s. 7, 66, 116.
 Kauders, D.: Šum. znan. iz Vinkovaca. Vinkovci 1996., s. 8, 22-23.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PIŠKORIĆ, Oskar: MATEJ BUTKOVIĆ, dipl. inž. šum., ŠL 5-6/1985, s.287 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM