HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8981
ime CAR, Zvonimir
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8981)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen5. 9. 1905.Petrinja
apsolvirao1929.
diplomirao3. 2. 1931.
doktorirao1965.Zemljodelsko-šumskiot fakultet na Univerziot Skopje
umro18. 10. 1973.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Srednju školu završio je u rodnoj Petrinji, a šumarstvo na Gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1929.g., a diplomirao 3.2.1931.
 G. 1965. doktorira disertacijom Postojanje velike i male odlike srne Capreolus capreolus L na zemljodelsko-šumskiot fakultet na Univerziot Skopje.
 Nakon 20-godišnjeg rada u šumskim upravama (Dvor na Uni, Virovitica, Petrinja, Gospić, Samobor) prelazi u Institut za šumarska i lovna istraživanja NRH u Zagrebu za područje lovstva i lovne privrede, a posebno proučavanjem jelenske divljaci.
 Dr. Car među prvima pokušao je, pri sastavljanju gospodarskih osnova, povezati pridolazak i ishranu lovne divljaci s prirodnim, šumskim i ostalim regeneracijskim pokrivačem.
 O njegovoj aktivnosti svjedoci sudjelovanje u radu Hrvatskoga društva za gajenje lova i ribolova, gdje je bio i predsjednik Upravnog odbora te u Lovačkom savezu Hrvatske. Pokrenuo je znanstveni časopis Arhiv za lovstvo i bio član uredništva Lovačkog vjesnika (1963.-1966. i 1969.-1973.).
 Znanstvene i stručne članke objavljivao je u Lovačkom vjesniku (1947., 1953., 1955.-1958., 1961.-1964., 1967.-1968., pa i posmrtno 1976. i 1978.), u Lovačkoj reviji (1955.), Obavijestima za šumarska i lovna istraživanja NRH (1955.-1960., 1962.) te u samostalnim izdanjima.
 U Šum. listu (br. 11-12, 1962.) analizirao je "probleme usklađivanja interesa lovne proizvodnje sa interesima šumarske proizvodnje u SR Hrvatskoj", (O.P.).

1Jeleni u Lici. LRV 10-11, 1947., 13-15.
2Ruševac. Ibid. 5,1952., 113-118.
3Novi "građani". Ibid. 11-12, 287-288.
4Ruševac kod nas. Ibid. 6,141-147.
5Jeleni u Evropi nekad i danas. Ibid. 11-12,1952., 255-257.
6Medvjed. Zagreb 1953.
7Iskustvo s aksis jelenima. Ibid. 12, 1955., 331-334.
8Tamanjenje vukova - uništavanje medvjeda. Ibid. 9,1956./57., 267-269.
9Koje tkivo daje poticaj za razvoj rogova. Ibid. 10,1956.-57., 279-281.
10Divlje svinje, njihove štete i lovostaja. LRV 11,1956./57., 314-317.
11Divokoze u Lici. Ibid. 3, 67-71.
12Nedostatak u dosadašnjem radu na uzgoju srna u NB Hrvatskoj. Ibid. 2, 1957./ 58., 45-48.
13Ekonomski značaj uzgojnog odstrela srneće divljaci. Ibid. 7,1957./58., 198-200.
14Godine dobrih i loših rogova. Ibid. 9, 1957./58., 285-286.
15Pred otvaranje lova na srnjaka. Ibid. 12, 362-363.
16Pravilan izbor srnjaka za odstrel. Ibid. l, 1958./59., 3-5.
17Razvoj rogova jelena i srnjaka. Ibid. 9, 1958./59., 247-248.
18Sto utječe na rast rogova jelena i srnjaka. Ibid. 10-11, 292-296.
19Stepenovanje i temeljni oblici rogova kod jelena i srnjaka. Ibid. 12, 320-324.
20Bogovi divljaci iz porodice supljorožaca. Ibid. l, 1959./60., 26-29.
21Jedna vrijedna knjiga (J. Nečas: Jelenska divljač"). Ibid. 8-9, 234-235.
22Bonitiranje lovišta za visoku divljač. LRV 1-2,1960./61, 3-6.
23Uzgojni odstrel. Ibid. 11-12, 1960./61., 34-36.
24Nauka o postanku i razvitku živih bića. LRV 5-6,1960./61., 130-133.
25Bonitiranje lovišta za jelena, srnu, divokozu i tetrijeba gluhana. Zagreb, 1961.
26Uzgojni odstrel srneće divljaci. Zagreb 1961.
27Izložba lovačkih trofeja u Delnicama. LRV 3,1962./63., 62-64.
28Lovačka izložba u Virovitici. Ibid. 6, 1963./64., 117-121.
29Potrebe i perspektive razvoja lovstva u Hrvatskoj. Ibid. 9,1963./64., 188-190.
30Opravdanost odstrela srnjaka nakon razdoblja parenja. Ibid. 11, 266-269.
31Značaj tamanjenja grabežljivaca za lovnu privredu Hrvatske. Ibid. 12, 283-289.
32Car Z., 1964: Problem usklađivanja interesa lovne proizvodnje sa intersima šumske proizvodnje u Hrvatskoj.. Š.L. 11-12, s.476 PDF
33Težina srneće divljaci u Hrvatskoj. LRV 1-2,1967./68., 24-27.
34Gubici divljaci niskog lova uzrokovani mehaniziranom poljoprivrednom. Ibid. 1-2, 1968./69., 75-78.
35O zecu odgovorno, ozbiljno i stručno. LRV 3,1973., 65-68.
36Odnos lovaca prema zecu. Ibid. 4,1973., 91-95.
37Srne. Ibid. 5, 1976., 126-131; 6, 144-148; 7,191-195.
38Ocjena uzgojne vrijednosti srneće divljaci. Ibid. 3, 43-49; 4, 1978., 73-77; 5, 1989., 164-171.
39Izbor odstrelnih srnjaka. Ibid. 4, 77-84.
40Odstrel LRV 4,1978., 77-78.
41Idealna slika dobre strukture populacije. Ibid. 5., 1978., 108-113.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Kauders, A.: Šumarska bibliografija I. ili.
 *** Zvonko Car. Lovački vjesnik, 1977., s. 334.
 Piškorić, O.: HBL, knj. 2., Zagreb 1989.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, Zagreb 1993.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 FRKOVIĆ, Alojzije: ZVONKO ZVONIMIR CAR – VELIKAN HRVATSKOG LOVSTVA (uz 110. godišnjicu rođenja), ŠL 11-12/2015, s.583 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM