HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8986
ime CERJAK, Dominik
zvanje
zanimanje     
šumarski savjetnik, dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8986)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 7. 1895.Leskovec pri Krškem
apsolvirao1920.
diplomirao1921.
umro15. 1. 1981.Ljubljana

 Slovenske nacionalnosti i slovenskoga državljanstva.
 Počeo je studirati u Beču, a diplomirao je šumarstvo 1921.g. na Gospodarsko — šumarskom fakultetu u Zagrebu.
 Službu je nastupio 8.9.1921.,
 Radio je u državnim šumskim upravama u Bohinjskoj Bistrici i na Bledu, bio je šumarski referent u Krškom i Novom Mestu i 1940.-45. direktor Direkcije državnih šuma u Ljubljani.
 Od 1945.g. bio je zaposlen u Ministarstvu za šumarstvo NR Slovenije i kao načelnik Odjela za iskorišćivanje šuma organizirao je mrežu šumskogospodarskih organizacija.
 Od 1951.-59.g. bio je direktor Gozdarskega tehnikuma u Ljubljani.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM