HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8989
ime C., Davor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8989)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1990.
diplomirao14. 11. 1991.

 Sin Alojza po zanimanju strojara. Hrvat. Majka mu je bila radnica. Srednju Školu završio je u Srednjoškolskom centru u Krapini 1984.g., odgojno-obrazovni smjer.
 Šumarstvo je upisao 1.10.1984. na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 14.11.1991. iz zaštite šuma s temom "Suzbijanje korova u Šumskim rasadnicima".
 Od 4.5.1992. do 15.8.1994. bio je zaposlen kao taksator u Upravi šuma Zagreb. Sudjelovao je u izradi gospodarskih osnova nekoliko gospodarskih jedinica: 1. "Žumberak - Novoselska gora" (1992.-2001.); 2. "Stubičko podgorje" (1993.-3003.); 3. "Pregrada-Klanjec" (1993.-3003.); 4. "Vukomeričke gorice" (1994.-3004.).
 Praveći gospodarske osnove za G.J. "Stubičko podgorje", uz vođenje terenskih radova, obavio je i sve poslove u izradi Osnove gospodarenja.
 Od 15.8.1994. radi kao šumarski i lovni inspektor u Županiji krapinsko-zagorskoj sa sjedištem u Krapini.
 Državni stručni ispit položio je u srpnju 1995.g.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM