HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8989
ime C., Davor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1990.
diplomirao14. 11. 1991.

 Sin Alojza po zanimanju strojara. Hrvat. Majka mu je bila radnica. Srednju Školu završio je u Srednjoškolskom centru u Krapini 1984.g., odgojno-obrazovni smjer.
 Šumarstvo je upisao 1.10.1984. na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 14.11.1991. iz zaštite šuma s temom "Suzbijanje korova u Šumskim rasadnicima".
 Od 4.5.1992. do 15.8.1994. bio je zaposlen kao taksator u Upravi šuma Zagreb. Sudjelovao je u izradi gospodarskih osnova nekoliko gospodarskih jedinica: 1. "Žumberak - Novoselska gora" (1992.-2001.); 2. "Stubičko podgorje" (1993.-3003.); 3. "Pregrada-Klanjec" (1993.-3003.); 4. "Vukomeričke gorice" (1994.-3004.).
 Praveći gospodarske osnove za G.J. "Stubičko podgorje", uz vođenje terenskih radova, obavio je i sve poslove u izradi Osnove gospodarenja.
 Od 15.8.1994. radi kao šumarski i lovni inspektor u Županiji krapinsko-zagorskoj sa sjedištem u Krapini.
 Državni stručni ispit položio je u srpnju 1995.g.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM