HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8994
ime CHYLAK, Roman
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8994)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen7. 12. 1909.Velika Gorica
apsolvirao1933.
diplomirao6. 2. 1934.
umro25. 5. 1990.Kraljevica
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Pučku školu završio je u rodnom mjestu, a srednju školu polazio je u II. muškoj realnoj gimnaziji u Zagrebu, na kojoj maturira 1928.g.
 Budući da je od djetinjstva zavolio šume i prirodu, upisuje studij šumarstva na gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 6.2.1934.
 Svoj radni vijek otpočeo je 1934.g. u Baranji, u beljskim lovištima koje je od velmože E.F. Ho-hentzolerna poslije prvog svjetskog rata preuzeo Beli dvor Kraljevine Jugoslavije.
 Prve tri godine bio je učenikom poznatog stručnjaka za uzgoj jelenske divljaci Kolomana Šalera.
 G. 1938.g. premješten je za upravitelja Šumarije Zavalje kraj Bihaća, otočke imovne općine. Rat ga odvaja od šumarstva i lovstva. Slijedi mobilizacija i dugogodišnje zarobljeništvo u Njemačkoj.
 Poslije rata, 1945. dobiva radno mjesto u Korenici, a zatim u Raiću, Okučanima i Staroj Gradiški.
 1947.g. prima dužnost upravitelja Šumarije Velika kraj Požege, a 1949. prelazi u drvnu industriju u Vojnić, a zatim u Slavonsku Požegu, gdje 1951. postaje prvim upraviteljem nove šumarije.
 G. 1955. odlazi u Bosnu, najprije u Š.G. Tuzla, a potom u Prijedor za "prvog inženjera" uzgajanja šuma.
 Na zamolbu direktora Š.G. Delnice ing. Chylak dolazi u Delnice gdje prima dužnost tehničkog direktora Gospodarstva. Tu njegovo veliko iskustvo dolazi do punog izražaja.
 Za ime inž. Chylaka vezani su za goranske prilike izuzetno veliki zahvati na rekonstrukciji panjače u Pintarici kraj Gerova, počeci eksploatacije >mrtvog kapitala< u do tad neotvorenim šumama risnjačkog, platačkog masiva, procvat sporednih šumskih djelatnosti, osnivanje fazanerije u Ćunskom i podizanje ograđenog uzgajališta za muflone i jelene lopatare u Punta Križa na otocima Cresu i Lošinju...
 Svoja stručna znanja prenosio je na mlađe kolege i putem pisane rijeci te kroz nastavu na Srednjoj šumarskoj školi u Delnicama. Brojne napise o ugljenjarenju, racionalnom korišćenju šumskih prometala, pošumljavanju goleti i dr. Objavio je u informatoru >Drvosječa<, a napise iz lovne privrede u zagrebačkom >Lovačkom vjesniku^
 I nakon umirovljenja 1972.g. bio je aktivan i zanimao se kako rade oni koji su nastavili njegovo djelo.

1Prilog uređivanju lovišta za divljač niskog lova. LRV 2,1942., s. 37-47.
2O trofejama. LRV 4, 1942., s. 125-126.
3Puška kalibra 20. LRV 2,1943., s. 42-43.
4Djelovanje "šoka" u tielu divljači. LRV 2,1943., s. 43-50.
5Lov sovom ušarom na ptice grabilice. LRV, 1943., 3, s. 67-71; 4, s. 100-106.
6Ing. R. Chylak, 1943: Dragutin Veseli: Lovački priručnik.. Š.L. 4, s.120 PDF
7Ne pucaj sačmom na krupnu divljač. LRV 7,1943., s. 195-196.
8Nešto o lovu na fazana. LRV 12, 1943., s. 369-375.
9Opažanja o preletu i zimovanju šljuka. LRV, 5,1944., s. 101-102.
10DESET GODINA RAZVITKA ŠUMSKOG GOSPODARSTVA DELNICE ; ŠUMSKO GOSPODARSTVO DELNICE, DELNICE 1970. BIB
11Eksploatacija šuma. Zbornik Deset godina razvitka Šumskoga gospodarstva Delnice, Delnice 1970., s. 55-63.
12Neki problemi zaštite divljaci na Jadranskim otocima. LRV 6., 1971., s. 140-142.
13Gulenje kora stabala po jelenskoj divljaci. LRV, 1973.: 3, s. 69-71; 5, s. 135-136.
14O razvoju srnjaka u prvoj godini. LRV 8,173., s. 228-231.
15O odnosima prirasta i otpada populacije srnadi. LRV, 1974.: 2, s. 34-40: 3, s. 79-80; 7-8, s. 201.
16Sačuvati preostale prirodne rijetkosti. LRV 4,1975., s. 90-92.
17O mogućnostima racionalnijeg uzgoja divljih svinja. LRV 8-9,1976., s. 246- 248.
18Da li je došlo vrijeme da se vuka zaštiti? LRV 1-2,1980., s. 26-27.
19Chylak, R., 1982: Frković, A.: Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja. Š.L. 4-5, s.166 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Frković, A.: In memoriam. Roman Chylak, dipl. ing. šumarstva. (1909.-1990.). Šum. list 9-10,1990., s. 431-432.
 Piškorić, O.: HBL, 2,1990., s. 431.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 FRKOVIĆ, Alojzije: ROMAN CHYLAK, dipl. inž. (1909—1990), ŠL 9-10/1990, s.431 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM