HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8996
ime C., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8996)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1988.
diplomirao27. 4. 1989.

 Sin Josipa. Hrvat. Potječe iz obrtničke obitelji. Otac mu je vozač, a majka domaćica. Završio je srednju ekonomsku školu.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1983. na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 27.4.1989. iz znanstvenoga područja uređivanje šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Etatne mogućnosti Nastavno - pokusnog objekta Sljeme".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM