HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID90
ime B., Ladislav
zvanje
zanimanje     
SSS, manipulant
     

                                                                IZBOR      (lugari /90)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1957, a 1974. radio je u Šumariji Kloštar Podr., ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM