HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9000
ime CIRKVENI, Ivica
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9000)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen27. 12. 1919.Cetingrad
apsolvirao1946.
diplomirao1947.
karijera3. 1948.Ljubljana
umro17. 2. 2009.Zagreb

 Sin Nikole i Matilde r. Brkljačić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio obrtnik, a majka učiteljica. Osnovnu je školu završio 1930.g. u Cetingradu, a Državnu realnu gimnaziju u Novoj Gradiški 1938.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1947.g.
 Završivši studij, prvo radno mjesto bilo mu je u Odjelu uređivanja šuma u Ministarstvu šumarstva Slovenije. Na tom radnom mjestu ostao je od mjeseca ožujka 1948. do lipnja 1949.g., a tada je premješten u Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Crne Gore, u Odjel za taksacije. Tamo je proveo godinu dana - od lipnja 1949.g. do lipnja 1950.g.
 Poslije toga vraća se u rodni kraj, pa od lipnja 1950. do prosinca 1955.g. upravitelj je Šumarije Okučani u sastavu Š.G. Nova Gradiška.
 U siječnju 1956.g. prelazi na mjesto tehničkog direktora u Dl "Slavonija" u Slavonskom Brodu i na tom radnom mjestu ostaje do kraja 1962.g. kada je postavljen za direktora Kombinata. Na tom je mjestu proveo jedan mandat i to od početka 1963.g. do kraja 1967.g. Poslije toga seli se u Zagreb. Od siječnja 1968.g. do lipnja 1980.g direktor je "Uniondrva", poduzeća za vanjsku i unutrašnju trgovinu, Zagreb, a nakon toga odlazi u mirovinu.
 U toku radnog vijeka nastojao je i na svom usavršavanju i prenosio je europska dostignuća struke u Hrvatsku. Npr. sudjelovao je na specijalizaciji iz područja ploča iverica u SR Njemačkoj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 BILJAK, Roman: Ivica (Mišo) Cirkveni (1919 – 2009), ŠL 3-4/2009, s.232 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM