HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9001
ime C., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9001)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao1962.

 Sin Mateja i Ruže r. Belobrajić, Hrvat. Potječe iz obrtničke obitelji: otac mu je zidarski majstor, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Triblju 1951.g., a Geodetsku srednju tehničku u Zagrebu 1957.g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1962.g.
 Državnu službu otpočeo je 6.10.1963. u Š.G. Delnice, R.J. Građevinarstvo. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža, postavljen je za upravitelja Građevne uprave delničkoga Gospodarstva, radeći na izgradnji šumskih cesta i vlaka za potrebe Šumarija. G. 1980. premješten je u Šumariju Fužine, gdje nastavlja rad na građevinskim poslovima, od kojih posebno mjesto zauzima saniranje stare i preuređivanje nove upravne zgrade Šumarije u Fužinama.
 Početkom 1986.g. odlazi u Rijeku, gdje u tamošnjoj Šumariji Uprave šuma Delnice obavlja dužnost revirnika za privatne šume.

1Građevinarstvo, (s. Blažević, J.). Zbornik Deset godina razvitka Šumskog gospodarstva Delnice. Delnice 1970., s. 68-73.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM