HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9007
ime C., Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9007)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1969.
diplomirao1970.

 Sin Stjepana i Zorice, r. Tomac. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu je školu pohađao i završio u Bjelovaru 1959.g., gdje je i maturirao na gimnaziji 1963.g.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 1970.g. Pripravnički staž obavio je u šumskoj taksaciji u Šumariji Bjelovar (1970.-1971.). Stalno se zaposlio kao referent uzgoja šuma u Šumariji Virovitica. Na tom je radnom mjestu bio do 1985.g., a nakon toga upravitelj je Šumarije u Virovitici. Član je HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM