HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9010
ime C., Andrija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1993.
diplomirao30. 6. 1994.

član HŠD ogranak
Delnice

1994

Direkcija Zagreb

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Josipa i Nede, r. Delač. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz šumarske obitelji. Otac mu je dipl. ing. šumarstva. Osnovnu je Školu završio u Skradu 1982.g., a Šumarsku školu u Delnicama 1986.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 30.6.1994. Diplomski rad mu je bio iz znanstvenog područja Šumske komunikacije, a tema je bila "Projektiranje traktorskih vlaka u odjelu 65 G.J. Čedanj, Šumarije Skrad".
 Od 11.07.1994. radi na mjestu revirnika u G.J. Platak, Šumarija Rijeka, Uprava šuma Delnice. Godine 2001. prelazi u Direkciju HŠ u Proizvodnu službu na mjesto stručnog suradnika za uzgajanje šuma.
 Član je HŠD u Delnicama.
 Sudionik Domovinskog rata i akcije Oluja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM