HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9010
ime C., Andrija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1993.
diplomirao30. 6. 1994.

član HŠD ogranak
Delnice

1994

Direkcija Zagreb

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Josipa i Nede, r. Delač. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz šumarske obitelji. Otac mu je dipl. ing. šumarstva. Osnovnu je Školu završio u Skradu 1982.g., a Šumarsku školu u Delnicama 1986.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 30.6.1994. Diplomski rad mu je bio iz znanstvenog područja Šumske komunikacije, a tema je bila "Projektiranje traktorskih vlaka u odjelu 65 G.J. Čedanj, Šumarije Skrad".
 Od 11.07.1994. radi na mjestu revirnika u G.J. Platak, Šumarija Rijeka, Uprava šuma Delnice. Godine 2001. prelazi u Direkciju HŠ u Proizvodnu službu na mjesto stručnog suradnika za uzgajanje šuma.
 Član je HŠD u Delnicama.
 Sudionik Domovinskog rata i akcije Oluja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM