HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9012
ime C., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, stručni suradnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9012)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1949.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1962.
diplomirao14. 1. 1963.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Jakova. Hrvat. Otac mu je bio željezničar, a majka domaćica. Gimnaziju je završio u Delnicama.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1957. na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 14.1.1963.
 Od 1.2.1963. do 1.2.1968. bio je zaposlen kao zamjenik upravitelja Šumarije Klana i referent za uzgajanje šuma. Narednih deset godina bio je referent za uzgajanje šuma u Razvojno-biološkom odjelu Š.G. Delnice, a od 1.7.1978. do 31.12.1984. godine bio je upravitelj OOUR-a za uređivanje šuma. Do 30.4.1988. direktor je OOUR-a za uzgajanje šuma. Nakon toga dvije godine je Izvrsnog vijeća S.O. Delnice, zatim se vraća na mjesto direktora OOUR-a za uzgajanje šuma Delnice na kojem ostaje do kraja 1990.g. Cijelu narednu godinu Sef je Proizvodnog odijela Uprave šuma Delnice. Od početka 1992. do 30.6.1994. stručni je suradnik za uzgajanje šuma u Direkciji JP Hrvatske šume, a nakon toga stručni suradnik za internu kontrolu i reviziju u Kabinetu direktora H.Š.
 Bavi se uzgojem i uređivanjem prebornih šuma. Pokrenuo je uređivanje privatnih šuma u Gorskom kotaru.

1Josip CRNKOVIĆ, 2016: DAMIR MOĆAN (1943–2016). Š.L. 9-10, s.526 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM