HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9014
ime C., Valter
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9014)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1989.
diplomirao29. 6. 1990.
magistrirao7. 12. 2012.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
karijera1990.GPŠG Delnice
trenutno, od15. 3. 2007.Šumarija Vrbovskoupravitelj

član HŠD ogranak
Delnice

1990

Šumarija Vrbovsko

diplomirani inženjer šumarstva Sin Antona i Biserke r. Jakovac. Hrvat. Odrastao je u obitelji prosvjetnih djelatnika. Oba su mu roditelja bili nastavnici. Osnovnu školu pohađao je u Brod Moravicama, a srednju ekonomsku školu pohađao je i završio u Delnicama.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1982. na S.F. u Zagrebu. Diplomirao je 29.6.1990. iz lovstva diplomskim radom pod naslovom "Ris - novi predator u lovištima općine Delnice". Iste godine zapošljava se u svojstvu pripravnika u tadašnjem GPŠG Delnice, OOUR za uzgajanje šuma. Nakon završenog pripravničkog staža, u studenom 1991. godine zapošljava se u Šumariji Mrkopalj kao revirnik gdje radi do ožujka 1992. kada je prebačen u Šumariju Fužine na isto radno mjesto. Od srpnja 1992. do siječnja 2001.godine radi u Odjelu za uređivanje šuma, UŠP Delnice na radnom mjestu taksatora, a od siječnja 2001. u Proizvodnom odjelu iste UŠP na radnom mjestu stručnog suradnika za uzgajanje šuma, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Od 15. ožujka 2007. nalazi se na radnom mjestu upravitelja Šumarije Vrbovsko, UŠP Delnice.
7. prosinca 2012. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je znanstveni magistarski rad pod naslovom "Strukturna obilježja i uzgojni zahvati u bukovim sastojinama Gorskog kotara" te stekao zvanje magistra znanosti.
Član je i dopredsjednik Hrvatskog šumarskog društva – ogranak Delnice i član Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
U slobodno vrijeme bavi se lovstvom kao član Lovačkog društva „Srndać“ Brod Moravice, stručna je osoba za gospodarenje lovištem u lovištu VIII/26 „Završje“ i predsjednik Povjerenstva za ocjenjivanje lovačkih trofeja. Član je Skupštine Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije.
Sudionik je Domovinskog rata i pričuvni časnik Hrvatske vojske u činu satnika, nosilac Spomenice 1991. i medalje "Oluja", te član i dopredsjednik Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Hrvatskih šuma – ogranak Delnice.

1Crnković, Valter, 2008: Mladen Vinski (1947 – 2007). Š.L. 1-2, s.103 PDF
2Valter CRNKOVIĆ, 2016: DEJAN KAPŠ (1979–2016). Š.L. 9-10, s.527 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM