HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9016
ime C., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9016)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1955.
diplomirao13. 2. 1958.

 Sin Ive i Riharde Hable. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je Školu završio u Sisku 1941.g., a II. mušku gimnaziju u Zagrebu 1950.g.
 Šumarstvo je studirao na Po-ljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1954.-55., a diplomirao 13.2.1958.
 Nakon diplomiranja bio je zaposlen u DIK Đurđenovac (1958.-1967.), a zatim u "Exportdrvu" Zagreb (1967.-1972.), pa u njihovom predstavništvu u Moskvi (1972.-1981.).
 Od 1982. direktor je firme Exportdrvo - Omnico GmbH u Landschutu u SR Njemačkoj.
 Bio je član DIT-a u Zagrebu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KUZMANIĆ, Ivan: Josip Crvenković (1931–2006), ŠL 3-4/2006, s.168 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM