HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9017
ime C., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1986.
diplomirao17. 12. 1987.

član HŠD ogranak
Bjelovar

26.05.1989

Stručne službe UŠP Bjelovar

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Đure. Hrvat. Potječe iz obrtničke obitelji. Otac mu je automehaničar, a majka domaćica. Završio je Srednju šumarsku školu u Karlovcu.
 Šumarstvo je otpočeo studirati 1.10.1982. na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 17.12.1987. iz uređivanja šuma. Napisao je diplomski rad i obranio ga pod naslovom "Funkcije četinjača u parkovima Bjelovara".
 G. 1989. zaposlio se u Šumariji Garešnica kao pripravnik. Nakon obavljenog pripravničkog staža ostaje raditi u istoj šumariji, najprije kao poslovođa na poslovima uzgoja, a ubrzo kao tehnolog uzgoja. U istoj ga šumariji zatječe reorganizacija u šumarstvu pa dobiva radno mjesto revirnika. 5.10.1991. odlazi u Hrvatsku vojsku, u kojoj ostaje do 1.5.1993., kada se zapošljava na radnom mjestu taksatora u Odjelu za uređivanje šuma Uprave šuma Bjelovar.
 Nakon dvije godine počinje raditi na poslovima tipologije, poglavito na poslovima određivanja biljnih zajednica i tipova tla na tim načinom "neobrađenih" gospodarskih jedinica, a na radnom je mjestu samostalnog taksatora.
 God. 1995. upisao je poslijediplomski studij iz znanstvenoga područja "Oblikovanje parkovnih i šumskih rekreacijskih površina".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM