HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9023
ime C., Darko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9023)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1988.
diplomirao24. 10. 1989.

član HŠD ogranak
Osijek

1993

HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Milana. Hrvat. Otac mu je bio vojno lice, a majka krojačica. Završio je srednju informatičku školu.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1983. Diplomirao je 24.10.1989. iz područja uređivanje šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Utjecaj glavnog vjetra na oblik poprečnog presjeka debla topole u G.J. >Osječke podravske šume<".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM