HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9027
ime CVITOVAC, Vjekoslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9027)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen24. 7. 1907.Senj
apsolvirao1928.
diplomirao1929.
karijera1929.Lika
umirovljen31. 12. 1965.
umro3. 2. 1995. Jedan je od posljednjih izdanaka velike grupe šumarskih veterana koji su od posljednjih godina bivše Austro - ugarske monarhije, pa do kraja tridesetih godina ovoga stoljeća završili studij šumarskih znanosti. Oni su dali temelj našoj šumarskoj znanosti.
 Ing. V. Cvitovac osnovnu školu i gimanziju završio je u Senju.
 Šumarstvo je studirao na S.F. u Zagrebu. Diplomirao je 1929.g.
 Iste godine zaposlen je kao rukovoditelj šumarija u Lici i Žumberku.
 Zatim je radio u Šumarskom odjelu Zagrebačke oblasti kao rukovoditelj Odjela za Šumarstvo.
 Umirovljen je 31.12.1965.
 Surađivao je u Šumarskom listu, a bio je i njegov urednik od 1962. do 1964. godine. Pisao je o stanju šuma bivših imovnih općina, o mjerama za smanjenje šumskih šteta, o organizaciji upravljanja šumama u Hrvatskoj, o problemima i perspektivi razvoja šumarstva i drvne industrije u Lici.
 Za svoj predani rad u struci, prigodom proslave 130. obljetnice HŠD. i 100. obljetnice Š.L., odlikovan je zlatnom medaljom i poveljom.
 Bio je redovan posjetitelj šumarskih sastanaka četvrtkom u Šumarskom domu. Posljednje godine proveo je u domu umirovljenika i bolničkom stacionaru.

1V. Cvitovac, 1933: Pitanje imovnih općina.. Š.L. 12, s.736 PDF
2Ing. V. Cvitovac, 1937: Za smanjenje šumskih šteta.. Š.L. 1, s.31 PDF
317., 18., 19. sjednica, UO i V Plenum. Ibid. s. 491-502.
4Komune i Šumarstvo. Šumarske novine 12,1954.
5Cvitovac ing. V., 1955: Organizacija upravljanja šumama u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.503 pdf
6Androić M., Hajdin Ž., Cvitovac V., Peternel J., 1958: 79. redovna godišnja skupština šumar. društva NR Hrvatske. Š.L. 3-4, s.108 PDF
7Cvitovac V., 1962: Savjetovanje u Gospiću o stanju, problemima i perspektivnom razvoju šumarstva i drvne industrije u Lici. Š.L. 11-12, s.433 PDF
8Cvitovac V., 1963: Zbornik radova JUREMA. Š.L. 1-2, s.84 PDF
9Cvitovac V., 1963: Zavod za četinjače Jastrebarsko. Š.L. 5-6, s.205 PDF
10Cvitovac V., 1963: Godišnja skupština Šumarskog društva Gospić . . .. Š.L. 5-6, s.233 PDF
11Cvitovac V., 1963: 17., 18., 19. sjed. UO i V Plenum. Š.L. 11-12, s.491 PDF
12Društvene vijesti. Ibid.
13Zbornik radova JUBEMA. Ibid., s. 84. Privredna komora SR Hrvatske. Š.L. 1964., s. 525-539.
14Cvitovac V. , 1964: Privredna komora SR Hrvatske.. Š.L. 11-12, s.525 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1933,1955., 1962., 1963., 1964.
 Borosić, J.: 8lS, s. 7, 74,107
 Petrović, F.: In memoriam - VJE-KOSLAV CVITOVAC, dipl. ing. šumarstva, 1907.-1995. Š.L. 5-6, 1995., Zagreb, s. 219.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PETROVIĆ, Franjo: VJEKOSLAV CVITOVAC, dipl. inž. šum. (1907-1995), ŠL 5-6/1995, s.219 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM