HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9040
ime Đ., Boško
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9040)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1986.
diplomirao18. 9. 1987. Sin Mate i Desanke. Hrvat. Završio je srednju trgovačku školu.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1979. g. Diplomirao je 18.9.1987. g. iz dendrologije - oplemenjivanja Šumskog drveća. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Sadašnje stanje dendroflore na području crkve Sv. Ksavera i Malinovog parka".
 Direktor je firme "Hortina" koja se bavi proizvodnjom i prodajom ukrasnih sadnica te projektiranjem i izvedbom vrtova i parkova.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM