HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9042
ime Đ., Mustafa
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer
     


lokacija

apsolvirao1934.
diplomirao23. 6. 1936.
djelovao Stolac /Hercegovina/

 Studirao je šumarstvo na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. god. 1933.-33., a diplomirao 23.6.1936. g.
 Prema nepotpunim podacima, u toku II. svjetskog rata bio je zaposlen u Zagrebu i bio je elan Hrvatskog šumarskog društva.

 *** ŠN, s. 314, 315, 316, 354.
 Borošić, J.: SIS, s. 6, 47, 102, 142.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM