HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9043
ime Đ., Drago
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9043)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1984.
diplomirao19. 3. 1985. Sin Josipa. Potječe iz radničke obitelji. Nakon završene gimnazije upisao se 1.10.1985. g. na studij šumarstva. Diplomirao je 19.3.1985. iz znanstvenog područja uređivanje Suma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM