HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9047
ime Đ., Zoran
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9047)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1982.
diplomirao4. 4. 1983.Šumarski fakultet u Zagrebu
magistrirao26. 2. 2002.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1983.Šumarija Imotskipripravnik, referent, direktor OOURa, upravitelj
1993.UŠP Splitss za zaštitu šuma
1995.UŠP Splitrukovoditelj Proizvodnog odjela
6. 2012.UŠP Splitvoditelj UŠP Split
trenutno, od3. 2017.UŠP Splitstručni suradnik za građevinarstvo i investicije

član HŠD ogranak
Split

1983

zz(isčlanjeni)

diplomirani inženjer šumarstva Sin pok. Josipa i Tonke, Hrvat, rimokatolik. Potječe iz šumarske obitelji. Otac mu je šumarski tehničar, a majka farmaceutski tehničar. U rodnom Imotskom završio je gimnaziju, a studij šumarstva je upisao 01. 10. 1978. g. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
 Diplomirao je 4.4.1983. g. iz područja Šumske melioracije krša. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Meliorativni zahvati u toploj zoni degradiranih suma hrasta medunca".
 Od 1983. radi u Šumariji Imotski, obnašajući dužnosti pripravnika, referenta, direktora OOUR-a, pomoćnika upravitelja šumarije, te upravitelja šumarije, sve do 1993., kada prelazi u UŠP Split, na radno mjesto stručnog suradnika za zaštitu šuma u Proizvodnom odjelu. Od 1995. bio je rukovoditelj Proizvodnog odjela UŠP Split, potom od lipnja 2012. voditelj UŠP Split. Trenutno je stručni suradnik za građevinarstvo i investicije u istoj UŠP.
 Magistrirao je 26.02.2002.g. iz područja Silvikultura, s temom "Šumsko uzgojne osobine kultura crnog bora na području Imotskog" i postao mr.sc.

Sudjeluje u znanstveno istraživačkom radu na području UŠP Split, kao koautor nekoliko radova.

1Meštrović, Š., Žaja, D., Đurđević, Z., 2000: Zaštita sadnica kod pošumljavanja. Š.L. 11-12, s.687 pdf
2Topić V., Z. Đurđević i L. Butorac, G. Jelić: Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica pinije u rasadniku, Radovi - izvanredno izdanje 9 od 2006.g.
3Topić,V., L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić, 2009: Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica običnog čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman) u rasadniku i šumskoj kulturi. Š.L. 3-4, s.121 pdf
4Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Vlado Topić, Stjepan Mikac, Zoran Đurđević, 2011: Pošumljavanje krša hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 393
5Milan Glavaš, Zoran Đurđević, Petar Jurjević, 2011: Šumski požari na kršu. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 573
6Goran JELIĆ, Vlado TOPIĆ, Lukrecija BUTORAC, Zoran ĐURĐEVIĆ, Anamarija JAZBEC, Milan ORŠANIĆ, 2014: UTJECAJ VELIČINE KONTEJNERA I PRIPREME TLA NA USPJEH POŠUMLJAVANJA JEDNOGODIŠNJIM SADNICAMA BORA PINIJE (Pinus pinea L.) NA SREDOZEMNOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 9-10, s.463 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM