HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9048
ime ĐURIČIĆ, Ivan
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9048)   WEB   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen23. 9. 1934.Oštrice /Novi Marof/
apsolvirao1959.
diplomirao7. 6. 1961.
magistrirao22. 12. 1982.Šumarski fakultet u Zagrebu
umro6. 6. 1997.Križevci
dodatne listeautori u bazama HŠD, planinari
web stranicewww.sumari.hr/djuricic

 Gimnaziju je završio u Bjelovaru, gdje je i maturirao 1954. g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je škol. god. 1958.-59., a diplomirao 7.6.1961. g. Poslijediplomski studij studirao je iz znanstvenog područja Silvikultura na Šum. fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je 22.12.1982. g. Napisao je i obranio magistarski rad pod naslovom "Šumsko uzgojne karakteristike hrasta kitnjaka (Quercus petraea Lieb. ) na Kalniku". Provedena su temeljita istraživanja sastojina na području Kalnika i dobiveni su rezultati koji imaju teorijsko i praktično značenje za hrvatsko šumarstvo.
 Gotovo cijeli radni vijek proveo je u Šumariji Križevci.
 Prikupljao je i objavljivao članke o Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima. Bio je vrlo aktivan na stručno-znanstvenom i društvenom polju. U jednom mandatu bio je i predsjednik Skupštine općine Križevci.
 God. 1994. otišao je iz zdravstvenih razloga u prijevremenu mirovinu. Umro je u Križevcima 6.6.1997., gdje je i sahranjen.
 Bio je suradnik Šum. lista i Glasnika za šum. pokuse, u kojima je objavio nekoliko zapaženih članaka. Član je HŠD.

1Šumarska škola u Križevcima. Zbornik "Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije, Združeno šumarsko poduzeće Bjelovar, Bjelovar, 1974., 371- 382.
2Đuričić, I., 1986: Prilog poznavanju radova na obnovi šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 5-6, s.215 PDF
3Đuričić, I., 1989: Šumsko uzgojne karakteristike hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) na Kalniku. Glas. šum. pokuse 25, s. 161-234
4Ivan Đuričić, 1990: Uloga gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima na razvoj šumarske nastave, znanosti i prakse u Hrvatskoj. GŠP vol. 26 s. 137
5ULOGA GOSPODARSKO-ŠUMARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA NA RAZVOJ ŠUMARSKE NASTAVE, ZNANOSTI I PRAKSE U; GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, ZAGREB 1990. BIB
6Đuričić, I., 1990: Uloga gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima na razvoj šumarske nastave, znanosti i prakse u Hrvatskoj. Glas. šum. pokuse 26, s. 137-162
7Đuričić, J., 1992: Bivše zemljišne zajednice danas. Š.L. 3-5, s.131 PDF
8Đuričić, I., 1994: Prirodna obnova sastojina obične bukve (Fagus sylvatica L.) na obroncima Kalnika i Bilogore. Hrvatske šume p.o. Zagreb, 61 str., Zagreb. BIBLIO
9Prirodna obnova sastojina obične bukve (Fagus sylvatica L.) na obroncima Kalnika i Bilogore; Hrvatske šume, Zagreb 1994. BIB
10
11Rauš, Đ., Đuričić, I., 1996: Poučna staza na Kalniku. Š.L. 1-2, s.35 pdf
12Đuričić, I., Đuričić-Kuric, T., 1998: Kleti na južnim obroncima Kalničke gore. Š.L. 11-12, s.537 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***In memoriam. ŠL 5-6, 1997., s. 340.
 ***In memoriam. HŠ br. 6, 1997., s. 23.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 STARČEVIĆ, Tomislav: Mr. sc. Ivan Đuričić (1934-1997), ŠL 5-6/1997, s.340 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM