HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9049
ime Đ., Tatjana
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirala1991.
diplomirala29. 6. 1992.
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Zagreb

1994

HŠ UŠP Zagreb

diplomirani inženjer šumarstva

 Kćerka je mr. sc. Ivana Đuričića, dipl. ing. šumarstva i majke Elvire, specijaliste medicine rada, koji žive u Križevcima. Po narodnosti je Hrvatica. Srednju školu završila je u Križevcima.
 Šumarstvo je diplomirala 29.6.1992. g. iz područja uzgajanja Suma. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Struktura svojstava sastojina hrasta lužnjaka u razvojnom stadiju podmlatka i mladika".
 Nakon završetka studija radi godinu dana na Šumarskom fakultetu kod prof. dr. sc. Đ. Rauša i surađuje na nekoliko objavljenih radova, a zatim radi kao revirnik na sjevernoj strani Medvednice u J. P. Hrvatske sume, Uprava suma Zagreb u Šumariji Zagreb.

1Đuro Rauš, Joso Vukelić, Željko Španjol, Tatjana Đuričić, 1994: Istraživanja sukcesije crnikovih šuma na trajnoj pokusnoj plohi (br. 36) na Rabu. GŠP vol. 31 s. 93
2Đuričić, I., Đuričić-Kuric, T., 1998: Kleti na južnim obroncima Kalničke gore. Š.L. 11-12, s.537 pdf
3Tustonjić, A., Pavelić, J., Farkaš-Topolnik, N., Đuričić-Kuric, T., 1999: Šume unutar prostornog plana Zagrebačke županije. Š.L. 9-10, s.469 pdf
4Đuričić-Kuric, T., 2000: “Park prirode hrvatsko zagorje”– da ili ne?. Š.L. 9-10, s.571 PDF
5Đuričić-Kuric, T., 2000: Prilog raspravi o prostornom planu Zagrebačke Županije. Š.L. 11-12, s.721 PDF
6Tatjana Đuričić Kuric, 2013: JOSIP KOZARAC – 155. obljetnica rođenja. Š.L. 3-4, s.220 PDF
7Tatjana Đuričić-Kuric, 2014: PREDSTAVLJENA KNJIGA: FERDO BAŠIĆ: THE SOILS OF CROATIA . Š.L. 3-4, s.203 PDF
8Tatjana Đuričić Kuric, 2014: MEĐUNARODNI ZNANSTVENO STRUČNI SKUP "POPLAVNE ŠUME". Š.L. 3-4, s.213 PDF
9Tatjana Đuričić Kuric, 2014: VELIKI USPJEH SJEKAČKE REPREZENTACIJE REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.622 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM