HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9057
ime ĐURKOVIĆ, Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9057)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen9. 6. 1947.Ilok
apsolvirao1970.
diplomirao1971.
umro2. 10. 2017.Otok Sin Zdenka i Zorke r. Ferić. Hrvat, katolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu je školu pohađao i završio u Iloku 1962. g., a gimnaziju je završio u Požegi 1966. godine.
 Šumarstvo je studirao u Sarajevu. Diplomirao je 1971. g. Nakon diplomiranja radio je kao pripravnik u Šumariji Vukovar (od 5.1.1972.).
 Nakon odsluženja vojnog roka 26.8.1974. g. zaposlio se u Šumariji Otok kod Vinkovaca kao inženjer operative. Nakon toga (1975. ) rukovoditelj je Uzgoja u istoj Šumariji, a naredne (1976. ) godine rukovoditelj je Iskorišćivanja i mehanizacije u Šumariji Otok. Na tom mjestu ostaje do početka 1985. kad je postavljen za upravitelja Iskorišćivanja i mehanizacije u Šumariji Otok. Početkom 1990. g. prelazi na radno mjesto revirnika za lovište "Spačva sjever" i "BT-2", a od veljače 1993. stručni je suradnik za lovstvo u "H. Š. " Uprava suma Vinkovci.

Umro je u Otoku 2. listopada 2017.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM