HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID906
ime J., Mato
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /906)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Na području ŠG «Hrast» Vinkovci zaposlio se 1956, sa dvije godine prethodnog radnog staža. Prema pronađenim podacima 1972. god. radio je u Šumariji Gunja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM