HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9072
ime Č., Jura
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, dr. sc.
      redoviti profesor na Šumarskom fakultetu u Zagrebu

                                                                IZBOR      (knjiga1/9072)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1987.
diplomirao22. 1. 1988.
magistrirao6. 1993.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao12. 1995.
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za izmjeru i uređivanje šuma, predstojnik
dodatne listeautori u bazama HŠD, članovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Šumarski fakultet

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Veselkov. Hrvat. Potječe iz radničke obitelji. Roditelji su mu živjeli u Voćinu, pa je Juro i osnovnu školu završio u Voćinu. Srednju šumarsku školu pohađao je i završio u Karlovcu 1982. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu (Šumarski odjel). Diplomirao je 22.1.1988. g. na Katedri za uzgajanje šuma.
 G. 1986. nagrađen je rektorovom nagradom Zagrebačkog sveučilišta.
 Od 1.2.1988. g. radi kao pripravnik u Šumariji Čeralije (Slatina), a nakon završenog pripravničkog staža zaposlen je u Šumariji Podravska Slatina kao inženjer operative. Na tom mjestu proveo je godinu i po.
 Poslije provedene reorganizacije radi kao referent u istoj Šumariji. Dana 1.1.1992. počinje raditi kao upravitelj Šumarije Voćin i Čeralije.
 U međuvremenu upisao je poslijediplomski studij koji je završio 1992. g., a magistarski rad naslova "Uređivanje šuma niskog uzgojnog oblika (panjača) na području Hrvatskog zagorja" obranio je u lipnju 1993. g.
 Doktorsku disertaciju "Planiranje pri gospodarenju regularnim šumama na području Uprave šuma Zagreb uz pomoć sustavne dinamike" obranio je u prosincu 1995. g.
 Od 1992. g. zaposlen je na Katedri za uređivanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao asistent, gdje izvodi vježbe iz predmeta uređivanje šuma i sudjeluje u terenskoj nastavi iz istog predmeta.
 U znanstveno — nastavno zvanje asistenta iz predmeta uređivanje šuma izabran je 1993. g. Iste godine, sukladno Zakonu o visokim učilištima preveden je u suradničko zvanje asistenta iz istog predmeta.
 Napisao je i objavio nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

1Kružić, T., Čavlović, J.: Pouzdanost rezultata mjerenja obujma dubećih stabala pomoću Bitterlichova zrcalnog relaskopa. Meh. šum. 18. (1993. ) 2, s. 61-64.
2Juro Čavlović, 1994: Uređivanje šuma niskog uzgojnog oblika (panjača) na području Hrvatskog zagorja. GŠP vol. 30 s. 143
3Juro Čavlović, 1994: Linearno programiranje u planiranju i gospodarenju jednodobnim šumama. GŠP vol. 31 s. 435
4Program za gospodarenje Park-šumom Željezare Sisak (1994. -3003. ).
5Osnova gospodarenja za šumu Dotršćina (1994. -3003. ).
6Čavlović, J.: Uređivanje šuma niskog uzgojnog oblika (panjača) na području Hrvatskog zagorja. Glas. šum. pokuse 30 (1994. ), Zagreb, s. 143-192.
7Čavlović, J.: Linearno programiranje u planiranju i gospodarenju jednodobnim šumama. Glas. šum. pokuse 31 (1994. ), s. 435-442, Zagreb.
8Osnova gospodarenja za šumu Kupjački vrh (1995. -3004. )
9Juro Čavlović, 1996: Sustavna dinamika u planiranju gospodarenja regularnim šumama na području Uprave šuma Zagreb. GŠP vol. 33 s. 109
10Čavlović, J., Marović, T., 1997: Odnos prirašćivanja stabala jele na NPŠO "Sljeme". Š.L. 9-10, s.473 pdf
11Juro Čavlović, 1999: SD model of even-aged forest. GŠP vol. 36 s. 1
12Juro Čavlović, Šime Meštrović, 1999: Management of forest resources in the Zagreb County. GŠP vol. 36 s. 169
13Čavlović, J., 1999: Prof. dr. sc. Šime Meštrović. Š.L. 11-12, s.610 PDF
14Juro Čavlović, Mario Božić, Nikola Lukić, 2000: Trends in forest and timberland values in the dynamic system of an even-aged forest of pedunculate oak in the management unit Josip Kozarac. GŠP vol. 37 s. 83
15Čavlović, J., 2000: Novi program gospodarenja za g. j. “Belevine” (2000-2009). Š.L. 7-8, s.450 PDF
16Božić, M., Čavlović, J., 2001: Odnos dominantne visine, dimenzije sječive zrelosti i normalne drvne zalihe u prebornim sastojinama. Š.L. 1-2, s.9 pdf
17Čavlović, J., Kremer, D., 2002: Osobitosti debljinskog rasta i prirasta stabala u sastojinama poljskog i unešenog američkog jasena na području srednje Posavine. Š.L. 3-4, s.145 pdf
18Šime Meštrović, Juro Čavlović, 2003: Uređivanje šuma obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 464
19Lukić, N., M. Božić, J. Čavlović, K. Teslak, D. Novosel, 2005: Istraživanje primjenjivosti ultrazvučnog visinomjera/daljinomjera Vertex III u odnosu na najčešće korištene visinomjere u šumarstvu Hrvatske. Š.L. 9-10, s.481 pdf
20Čavlović, J., 2005: Nikola Lukić (1948–1995). Š.L. 9-10, s.549 pdf
21Jure Čavlović, Milan Oršanić, Mario Božić, 2005: Gospodarenje privatnim šumama Hrvatske kao ograničavajući čimbenik ispunjenja općekorisnih i gospodarskih funkcija šuma nizinskog područja.. Š.L. 13, s.* pdf
22Juro Čavlović, Mario Božić, Krunoslav Teslak, 2006: Mogućnosti uspostave potrajnoga gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u budućim gospodarskim razdobljima. GŠP vol. P5 s. 419
23Juro Čavlović, Mario Božić, Krunoslav Teslak, Mislav Vedriš, 2006: Struktura prirodne obnove preborne sastojine u uvjetima povećanja intenziteta preborne sječe. GŠP vol. P5 s. 433
24Mario Božić, Juro Čavlović, Krunoslav Teslak, 2006: Modeliranje prirasta jelovih stabala na temelju sastojinskih čimbenika. GŠP vol. P5 s. 443
25Mario Božić, Juro Čavlović, Krunoslav Teslak, 2006: Istraživanje kriterija izdvajanja zaštitnih sastojina na primjeru UŠP Gospić. GŠP vol. P5 s. 455
26Juro Čavlović, Mario Božić, 2007: The establishment and preservation of a balanced structure of beech-fir stands. GŠP vol. 42 s. 75
27Božić, M., J. Čavlović, M. Vedriš, M. Jazbec, 2007: Modeliranje debljine kore stabala obične jele (Abies alba Mill.). Š.L. 1-2, s.3 pdf
28Čavlović, J., K. Teslak, M. Božič, D. Kremer, Z. Spajić, 2007: Rast i prirast crnoga oraha (Juglans nigra L.) u istočnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.247 pdf
29Čavlović,Juro, 2010: Stručna tema Skupštine: “Prva nacionalna inventura šuma u Republici Hrvatskoj”. Š.L. 5-6, s.321 PDF
30Šime Meštrović, Juro Čavlović, Mario Božić, 2011: Razvoj i perspektive. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 495
31Čavlović,J., K. Teslak, A. Seletković, 2011: Primjena i usporedba pristupa planiranja obnove sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na primjeru gospodarske jedinice “Josip Kozarac”. Š.L. 9-10, s.423 pdf
32Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić, 2012: SIMPLAG, računalni program za projekciju razvoja regularne šume: konstrukcija, struktura i primjena. Š.L. 7-8, s.331 pdf
33Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić, Karlo Beljan, 2013: KVALITATIVNA STRUKTURA STABALA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) KAO KRITERIJ PLANIRANJA SASTOJINA ZA OBNOVU. Š.L. 7-8, s.367 pdf
34Jura ČAVLOVIĆ, Krunoslav TESLAK, Karlo BELJAN, 2014: UČINCI RAZLIČITIH PRISTUPA PLANIRANJA OBNOVE SASTOJINA NA GOSPODARENJE I RAZVOJ ŠUME HRASTA LUŽNJAKA – PRIMJER UREĐAJNOG RAZREDA MALENE POVRŠINE. Š.L. 3-4, s.123 pdf
35Krunoslav Teslak, Marijana Žunić, Karlo Beljan, Jura Čavlović, 2018: Stanje i izazovi gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj u postojećim ekološkim i sociološkim okolnostima. Š.L. 9-10, s.459 pdf
36Jura Čavlović, 2018: Prof. dr. sc. ŠIME MEŠTROVIĆ (1933.-2018.). Š.L. 11-12, s.671 PDF

nedeterminirano:
37Znanstveni radovi
38Stručni radovi
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 JAKOVAC, Hranislav: Juro ČAVLOVIĆ, ŠL 7-8/1996, s.371 PDF
 TESLAK, Krunoslav: Prof. dr. sc. Jura Čavlović: OSNOVE UREĐIVANJA ŠUMA, ŠL 7-8/2013, s.420 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM