HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9072
ime Č., Jura
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, dr. sc.
      redoviti profesor na Šumarskom fakultetu u Zagrebu

                                                                IZBOR      (knjiga1/9072)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1987.
diplomirao22. 1. 1988.
magistrirao6. 1993.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao12. 1995.
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za izmjeru i uređivanje šuma, predstojnik
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Šumarski fakultet

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva Sin Veselkov. Hrvat. Potječe iz radničke obitelji. Roditelji su mu živjeli u Voćinu, pa je Juro i osnovnu školu završio u Voćinu. Srednju šumarsku školu pohađao je i završio u Karlovcu 1982. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu (Šumarski odjel). Diplomirao je 22.1.1988. g. na Katedri za uzgajanje šuma.
 G. 1986. nagrađen je rektorovom nagradom Zagrebačkog sveučilišta.
 Od 1.2.1988. g. radi kao pripravnik u Šumariji Čeralije (Slatina), a nakon završenog pripravničkog staža zaposlen je u Šumariji Podravska Slatina kao inženjer operative. Na tom mjestu proveo je godinu i po.
 Poslije provedene reorganizacije radi kao referent u istoj Šumariji. Dana 1.1.1992. počinje raditi kao upravitelj Šumarije Voćin i Čeralije.
 U međuvremenu upisao je poslijediplomski studij koji je završio 1992. g., a magistarski rad naslova "Uređivanje šuma niskog uzgojnog oblika (panjača) na području Hrvatskog zagorja" obranio je u lipnju 1993. g.
 Doktorsku disertaciju "Planiranje pri gospodarenju regularnim šumama na području Uprave šuma Zagreb uz pomoć sustavne dinamike" obranio je u prosincu 1995. g.
 Od 1992. g. zaposlen je na Katedri za uređivanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao asistent, gdje izvodi vježbe iz predmeta uređivanje šuma i sudjeluje u terenskoj nastavi iz istog predmeta.
 U znanstveno — nastavno zvanje asistenta iz predmeta uređivanje šuma izabran je 1993. g. Iste godine, sukladno Zakonu o visokim učilištima preveden je u suradničko zvanje asistenta iz istog predmeta.
 Napisao je i objavio nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

1Kružić, T., Čavlović, J.: Pouzdanost rezultata mjerenja obujma dubećih stabala pomoću Bitterlichova zrcalnog relaskopa. Meh. šum. 18. (1993. ) 2, s. 61-64.
2Juro Čavlović, 1994: Uređivanje šuma niskog uzgojnog oblika (panjača) na području Hrvatskog zagorja. GŠP vol. 30 s. 143
3Juro Čavlović, 1994: Linearno programiranje u planiranju i gospodarenju jednodobnim šumama. GŠP vol. 31 s. 435
4Program za gospodarenje Park-šumom Željezare Sisak (1994. -3003. ).
5Osnova gospodarenja za šumu Dotršćina (1994. -3003. ).
6Čavlović, J.: Uređivanje šuma niskog uzgojnog oblika (panjača) na području Hrvatskog zagorja. Glas. šum. pokuse 30 (1994. ), Zagreb, s. 143-192.
7Čavlović, J.: Linearno programiranje u planiranju i gospodarenju jednodobnim šumama. Glas. šum. pokuse 31 (1994. ), s. 435-442, Zagreb.
8Osnova gospodarenja za šumu Kupjački vrh (1995. -3004. )
9Juro Čavlović, 1996: Sustavna dinamika u planiranju gospodarenja regularnim šumama na području Uprave šuma Zagreb. GŠP vol. 33 s. 109
10Čavlović, J., Marović, T., 1997: Odnos prirašćivanja stabala jele na NPŠO "Sljeme". Š.L. 9-10, s.473 pdf
11Juro Čavlović, 1999: SD model of even-aged forest. GŠP vol. 36 s. 1
12Juro Čavlović, Šime Meštrović, 1999: Management of forest resources in the Zagreb County. GŠP vol. 36 s. 169
13Čavlović, J., 1999: Prof. dr. sc. Šime Meštrović. Š.L. 11-12, s.610 PDF
14Juro Čavlović, Mario Božić, Nikola Lukić, 2000: Trends in forest and timberland values in the dynamic system of an even-aged forest of pedunculate oak in the management unit Josip Kozarac. GŠP vol. 37 s. 83
15Čavlović, J., 2000: Novi program gospodarenja za g. j. “Belevine” (2000-2009). Š.L. 7-8, s.450 PDF
16Božić, M., Čavlović, J., 2001: Odnos dominantne visine, dimenzije sječive zrelosti i normalne drvne zalihe u prebornim sastojinama. Š.L. 1-2, s.9 pdf
17Čavlović, J., Kremer, D., 2002: Osobitosti debljinskog rasta i prirasta stabala u sastojinama poljskog i unešenog američkog jasena na području srednje Posavine. Š.L. 3-4, s.145 pdf
18Šime Meštrović, Juro Čavlović, 2003: Uređivanje šuma obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 464
19Lukić, N., M. Božić, J. Čavlović, K. Teslak, D. Novosel, 2005: Istraživanje primjenjivosti ultrazvučnog visinomjera/daljinomjera Vertex III u odnosu na najčešće korištene visinomjere u šumarstvu Hrvatske. Š.L. 9-10, s.481 pdf
20Čavlović, J., 2005: Nikola Lukić (1948–1995). Š.L. 9-10, s.549 PDF
21Jure Čavlović, Milan Oršanić, Mario Božić, 2005: Gospodarenje privatnim šumama Hrvatske kao ograničavajući čimbenik ispunjenja općekorisnih i gospodarskih funkcija šuma nizinskog područja.. Š.L. 13, s.* pdf
22Juro Čavlović, Mario Božić, Krunoslav Teslak, 2006: Mogućnosti uspostave potrajnoga gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u budućim gospodarskim razdobljima. GŠP vol. P5 s. 419
23Juro Čavlović, Mario Božić, Krunoslav Teslak, Mislav Vedriš, 2006: Struktura prirodne obnove preborne sastojine u uvjetima povećanja intenziteta preborne sječe. GŠP vol. P5 s. 433
24Mario Božić, Juro Čavlović, Krunoslav Teslak, 2006: Modeliranje prirasta jelovih stabala na temelju sastojinskih čimbenika. GŠP vol. P5 s. 443
25Mario Božić, Juro Čavlović, Krunoslav Teslak, 2006: Istraživanje kriterija izdvajanja zaštitnih sastojina na primjeru UŠP Gospić. GŠP vol. P5 s. 455
26Juro Čavlović, Mario Božić, 2007: The establishment and preservation of a balanced structure of beech-fir stands. GŠP vol. 42 s. 75
27Božić, M., J. Čavlović, M. Vedriš, M. Jazbec, 2007: Modeliranje debljine kore stabala obične jele (Abies alba Mill.). Š.L. 1-2, s.3 pdf
28Čavlović, J., K. Teslak, M. Božič, D. Kremer, Z. Spajić, 2007: Rast i prirast crnoga oraha (Juglans nigra L.) u istočnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.247 pdf
29Čavlović,Juro, 2010: Stručna tema Skupštine: “Prva nacionalna inventura šuma u Republici Hrvatskoj”. Š.L. 5-6, s.321 PDF
30Šime Meštrović, Juro Čavlović, Mario Božić, 2011: Razvoj i perspektive. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 495
31Čavlović,J., K. Teslak, A. Seletković, 2011: Primjena i usporedba pristupa planiranja obnove sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na primjeru gospodarske jedinice “Josip Kozarac”. Š.L. 9-10, s.423 pdf
32Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić, 2012: SIMPLAG, računalni program za projekciju razvoja regularne šume: konstrukcija, struktura i primjena. Š.L. 7-8, s.331 pdf
33Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić, Karlo Beljan, 2013: KVALITATIVNA STRUKTURA STABALA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) KAO KRITERIJ PLANIRANJA SASTOJINA ZA OBNOVU. Š.L. 7-8, s.367 pdf
34Jura ČAVLOVIĆ, Krunoslav TESLAK, Karlo BELJAN, 2014: UČINCI RAZLIČITIH PRISTUPA PLANIRANJA OBNOVE SASTOJINA NA GOSPODARENJE I RAZVOJ ŠUME HRASTA LUŽNJAKA – PRIMJER UREĐAJNOG RAZREDA MALENE POVRŠINE. Š.L. 3-4, s.123 pdf
35Krunoslav Teslak, Marijana Žunić, Karlo Beljan, Jura Čavlović, 2018: Stanje i izazovi gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj u postojećim ekološkim i sociološkim okolnostima. Š.L. 9-10, s.459 pdf
36Jura Čavlović, 2018: Prof. dr. sc. ŠIME MEŠTROVIĆ (1933.-2018.). Š.L. 11-12, s.671 PDF

nedeterminirano:
37Znanstveni radovi
38Stručni radovi
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 JAKOVAC, Hranislav: Juro ČAVLOVIĆ, ŠL 7-8/1996, s.371 PDF
 TESLAK, Krunoslav: Prof. dr. sc. Jura Čavlović: OSNOVE UREĐIVANJA ŠUMA, ŠL 7-8/2013, s.420 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM