HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9077
ime ČEOVIĆ, Ivo
zvanje
zanimanje     
šumarski i lovni stručnjak, visi- šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9077)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen4. 2. 1886.Gornji Andrijevci
apsolvirao1908.
umro14. 11. 1971.Zagreb 
 Šumarstvo je studirao na Šum. akademiji Sveuč, u Zagrebu i u Beču. Apsolvirao je 1908. g.
 Službu je nastupio 10.11.1908. g. u Gospodarstvenom uredu Đurđevačke imovne općine i nastavlja kao upravitelj Šumarije iste imovne općine u Novoj Raci kod Bjelovara i u Goli kod Koprivnice.
 G. 1920. premješten je u Zagreb za kotarskoga šumarskog referenta, a 1940. u Banskoj je upravi Banovine Hrvatske te u Ministarstvu šumarstva i rudarstva, odnosno Sekretarijatu za šumarstvo sve do umirovljenja 1950. g.
 Jedan je od osnivača Saveza lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju i njegov dugogodišnji tajnik.
 Napisao je nekoliko članaka za šum. list i pedesetak članaka za Lovačko - ribarski vjesnik.
 Od 1949. do 1959. g. honorarni je nastavnik lovne privrede na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu.
 Ćeović je bio vrstan šumarsko - upravni stručnjak te stručnjak za lovstvo i lovnu privredu. Imao je poseban smisao i volju uvoditi mlade stručnjake, šumarske vježbenike, u posao te su već i nakon godine dana s Čeovićem bili sposobni uspješno samostalno raditi.
 Bio je i suradnik Lovnog odsjeka Instituta za šumarska i lovna istraživanja NRH. Čeović je bio i vrstan društveni radnik - od studentskih dana u odboru Kluba šumarskih akademičara u Zagrebu do rada u Jug. šumarskom udruženju i Savezu lovačkih društava Hrvatske i Slavonije. U Jug. šum. udruženju bio je tajnik i blagajnik 1923.-1928., a urednikom Šum. lista 1924. g. U Savezu lovačkih društava bio je tajnikom 1925.-1939. g., a 1952. godine proglašen je počasnim predsjednikom Hrvatskoga društva za gajenje lova i ribarstva.
 "Čeović je bio najpoznatiji kao pisac stručnih knjiga iz područja lovstva. 1940. g. izdao je enciklopedijsko djelo Lovstvo, koje je poslije istoimene Kesterčanekove knjige s kraja prošlog stoljeća bilo zapravo prvi sistematski prikaz svih područja lovne znanosti i prakse.
 Uz monografska djela Fazan i Tragovi divljaci najpopularnija je svakako njegova knjižica Lov u pitanjima i odgovorima, koja je odigrala značajnu ulogu u pripremanju lovaca za polaganje lovačkih ispita. Manje je poznato da se Čeović bavio i filmskim stvaralaštvom, snimivši vise uspjelih dokumentarnih filmova iz lovstva i zaštite prirode... " (Frković, A. )

1Jugoslavensko šumarsko udruženje (1921-26). P. S. S., Zagreb, 1926., 68-82.
2Osnutak Saveza lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju. LRV 10-12, 1925., 254-255.
3Organizacija lovaca (Kongres lovaca u Zagrebu). Ibid. 225-234.
4Čeović, 1925: Lovačka izložba i kongres lovaca.. Š.L. 9, s.550 PDF
5Ing. I. Čeović, 1925: Lovačka izložba u Zagrebu.. Š.L. 10, s.618 PDF
6Rad oko novog zakona o lovu. LRV 2, 1929., 101-102.
725 - godišnjica rada Zlatka Turkalja. LRV 2, 1930., 53-56.
8Izvještaj lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju. LRV 4, 1930., 176-185.
9Proljetni lijet. LRV 7, 1931., 277-278.
10Lovački kalendar za god.: 1931, 1932. i 1933.
11Priručnik za lovce i Čuvare lova. Zagreb, 1931., 1932. i 1933.
12Saradnja oko izrade lovačke terminologije. LRV 5, 1933., 191-193.
13Protiv taksa na mitnicama (Žalba Saveza načelniku grada Zagreba). LRV 11, 1933., 432-434.
14Pristupimo polaganju lovačkog ispita. LRV 8, 1933., 273-280.
15Kongres bugarskih lovaca u Varni. Ibid. 10, 350-363; 11, 305-307.
16Fazan. LRV 9, 1934., 397-414.
17Srnjak i lještarka. LRV l, 1934., 7-11; 4, 151-154
18Vrane. LRV 5, 1934., 212-220.
19Na pragu novog doba. LRV l, 1935., 1-5.
20Novi zakon o lovu. Ibid. 2, 96.
21Iz rada Saveza lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju. LRV 5, 1935., 229-240.
22Da li je zec toliki štetočina da ga moramo uništiti. LRV 12, 1935., 576-583.
23Izvještaj o radu Saveza lov. udruženja Savske banovine. LRV 5, 1936., 195-212.; 6, 250-257; 5, 1939., 240-253.
24Da li je zec po opće narodno gospodarstvo vise štetan ili koristan. (Referat održan na anketi u Min. šuma 12. X. 1936. ). Zagreb, 1936.
25Lovačko — streljačke utakmice u Zagrebu. LRV 9, 1936., 401-403; 2, 1938., 93-94.
26Tularemija. LRV 9, 1937., 389-395.
27Podignuće lovačkog doma u Zagrebu. LRV 6, 1938., 341-342.
28Prstenovane žličarke. LRV 3, 1939., 156.
29Ubijen galeb prstenovan u Finskoj. Ibid. 6, 312.
30Otstrel srnjaka. LRV. 4, 1939., 207.
31Lovstvo; autor, Zagreb 1940. BIB
32Lovstvo. Zagreb, 1940., 1-445.
33Ja i moj učeni znanac. LRV 8, 1940., 368-380.
34Zaštita crvenih šumskih mravi. Ibid. 396-397.
35Kako je star ovaj srnjak. LRV 9, 1940., 424-427; 12, 551-553.
36Zašto je minule zime stradala srneća divljač. LRV 9, 1940., 445-446.
37O štetnosti lisice. LRV 10, 1940., 493-494.
38Zima dolazi. Ibid. 11, 501-504.
39Kako izvaditi krpelja. Ibid. 12, 589.
40Zaštita mladih kultura i voćaka od divljaci. LRV 1. 1941., 40-41.
41Ispitivanje oštrine pasa. Ibid. 18-19.
42Kako daleko leti sačma. LRV 3, 1941., 134.
43Uskrsnuće. LRV 5, 1941., 193-196.
44Usavršavajmo nas hrvatski lovački govor. LRV 10, 1941., 460-462.
45Svi na posao. LRV 11, 1941., 481-483.
46Ocjena rogovlja jelena F. Grospića. Ibid. 490-492.
47Hvala im (o unapređivanju lovstva). LRV 12. 1941., 530-531.
48Divlja svinja. Ibid. 12, 539-544.
49Trovanje vrana. LRV l, 1942., 7-13.
50Repica kao hrana srna. LRV l, 1942., 29.
51Lasica velika i mala. LRV 2, 1942., 63.
52Sto bi trebalo učiniti poslije ove zime. Ibid. 3, 65-68.
53Tamanjenje vrana i svraka. Ibid. 9, 249-242; 10, 253-255.
54Oblici zakupa lovišta. LRV 8, 1943., 236-246.
55Tragovi divljaci. LRV 3, 1944, 40-46.
56O kunama i njihovom parenju. Ibid. 6, 132-138.
57Vabljenje srnjaka. Ibid. 6, 253-254.
58Lov na kuniće brz vrstne. Ibid. 9, 254.
59Lovstvo. 8. P. II. Zagreb, 1946., 1461-1498.
60Trovanje vukova i lisica. LRV l, 1947., 21-22.
61Dužnosti lovaca na domaku proljeća. LRV 2, 1947., 9-11.
62Fazan u narodnom gospodarstvu. LRV 3-4, 1947., 9-12.
63Prstenovanje pernate i označivanje dlakave divljaci. Ibid. 6, 3-4.
64Solista. Ibid. 6, 20-21.
65Tamanjenje vukova. LRV 3-4, 1949., 42-43.
66Zobničavost. LRV l, 1949., 10-11.
67Kolera kod fazana. Ibid. 11-12.
68Bolesti divljaci - propast lovišta. Ibid. 5, 75-77.
69Uzgoj fazana. Ibid. 10, 177-184.
70Prstenovani kobac ptičar. Ibid. 4, 198.
71Uređenje lovišta, Zagreb, 1950.
72Lovostaje i zabrane lovljenja. LRV 3, 1950., 34-37.
73Uređenje lovišta. LRV 4-5, 1950., 72-77.
74Neki lovni uređaji. Ibid. 8, 116-123.
75Razvoj srnećeg rogovlja. LRV 9-10, 1951., 151-161; 6, 1952., 132-134.
76O uzgojnom odstrelu (srneće divljaci). LRV 8, 1952., 182-183.
77Fazan. Zagreb 1953.
78O zecu malo starog nešto novog znanja. LRV l, 1953., 14-16.
79FAZAN; LOVAČKA KNJIGA, ZAGREB 1953. BIB
80LOVSTVO; LOVAČKA KNJIGA, ZAGREB 1953. BIB
81Jarebica kamenjarka - uzroci nestanka. LRV l, 1956/57, 26.
82Lovno gospodarski nacrti. Ibid. 6, 1956 151., 163-164.
83Rast jelenskog i srnećeg rogovlja. LRV 6, 1957/58., 163-167.
84Nosni štrk. LRV 2-3, 1958/59., 56.
85Određivanje starosti fazana i trčaka. LRV 9, 1958/59., 233-237.
86O problemu jelenske divljaci koja guli koru. LRV 11-12, 1959/60., 278-280.
87Kraljevski fazan dugorepan. LRV 1-2, 1961/62., 25-26.
88Nastava iz oblasti lovstva na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. (Polemika sa D. Andrašićem. ) LRV 6, 1961/62, 117-119.
89Ponašanje u lovu. Ibid. 7-8, 177-179.
90Divljač i gljive. LRV. 3, 1962/63., 53-55; 1-2, 1963/64., 16-17.
91Hrana jelenske divljaci. LRV 5-6, 1962/63., 114-115.
92Ocjenjivanje rogovlja živih jelena i srndača. LRV 1-2, 1963/64., 8-10.
93Brinimo se za divljač i ljeti i zimi. LRV 3-4, 1963/64., 44-46.
94Po čemu ćemo ustanoviti u koje je godišnje doba ustrijeljen srnjak. LRV 6, 1963/64., 115-117.
95Patke. LRV 9, 1963/64., 205-211.
96Vukovi u Sremu. LRV 11, 1963/64., 252.
97TRAGOVI DIVLJAČI; Panorama, Zagreb 1964. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Kauders, A.: Šumarska bibliografija. Zagreb, 1947., s. 225.
 Šumarska nastava u Hrv. 1860-1960. s. 409-411.
 Rohr, O.: Ing. Ivo Čeović. LRV., 79, 11-12, 1971., s. 282.
 *** Ivo Čeović. Ibid. 85, 12, 1977., s. 323-324.
 Š.E. I.: JLZ Zagreb, 1980., s. 291.
 Frković, A.: Ivo Čeović (kratka biografija). Bibliografija LRV, HLS, Zagreb, 1993., 22.
 Frković, A.: Bibliografija LRV. (Popis radova).
 Piškorić, O.: Čeović, Ivo. HBL 3. knj., Zagreb, 1993., s. 44.
 Borošić, J.: SIS, s. 3, 57, 84, 141.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GRUBEŠIĆ, Marijan: 110. godišnjica rođenja Ive ČEOVIĆA, ŠL 1-2/1996, s.69 PDF
 TOMLJANOVIĆ, Kristijan: 125. godišnjica rođenja ing. Ive Čeovića, ŠL 1-2/2011, s.78 PDF
 

 Rođen u Gornjim Andrijevcima 1886. Gimnaziju završio 1905. u Vinkovcima, a šumarstvo studirao na Visokoj školi za kulturu tla u Beču i na Šumarskoj akademiji u Zagrebu, gdje je 1908. diplomirao. Od 1908. do 1920. službuje u Đurđevačkoj imovnoj općini na taksaciji u Bjelovaru, potom kao upravitelj šumarija u Novoj Rači i Goli. Nakon premještaja u Zagreb, radi u šumarskim ustanovama do umirovljenja 1950. Bio je tajnik i blagajnik JŠU i urednik Šumarskog lista. Jedan je od osnivača Saveza lovačkih društava Hrvatske i Slavonije te njegov tajnik. Bio je honorarni je nastavnik lovne privrede na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Uređivao je Lovačko-ribarskog vjesnika (1940–45) i struke lovstvo u Hrvatskoj enciklopediji. Napisao je više knjiga među njima i enciklopedijsko LOVSTVO (1940/1953) i surađivao u nizu zbornika i časopisa. Jedan je od pionira hrvatskoga dokumentarnog filma; 1936–40. snimio je više filmova iz područja lovstva.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM