HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9078
ime ČEPELAK, Dragutin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9078)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1909.Požega
apsolvirao1934.
diplomirao1935.
umro1993.Vinkovci Sin uglednog požeškog obrtnika Josipa Čepelaka. Državnu klasičnu gimnaziju pohađao je u Požegi i vrlo je uspješno završio 1930. g.
 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1935. godine. Državni stručni ispit šumarske struke položio je 1940. godine. Nakon diplomiranja radi u svojstvu volontera kod Sreskog poglavarstva Slav. Požega. Ubrzo se zapošljava u šumarstvu grofa Eltza u Vukovaru kao šumarski pristav. Tek 1939. g. primljen je u državnu službu i dodijeljen za šumarskog vježbenika Šumariji Breko, koja je bila u sastavu vinkovačkog šumarstva. Uslijedili su premještaji u Ravnateljstvo šuma Vinkovci pa u Ravnateljstvo šuma Banjaluka, gdje ostaje do polovine 1945. godine. Poslije rata ponovo se vraća vinkovačkom šumarstvu gdje između 1945. i 1957. g. djeluje kao upravitelj šumarija u Otoku, Oriovcu, ponovno u Otoku, pa u Gunji. Nakon toga prelazi u Breko gdje je zaposlen u svojstvu višeg referenta šumarske referade NO sreza Breko, pa i kod šumske uprave u Zvorniku. U Hrvatsku se vraća 1958. g. i upošljava se u "Hrastu" Vinkovci, u kombinatu "Spačva", a 1973. g. objedinjava šumarstvo istočne Slavonije u "Slavonskoj šumi" Vinkovci, gdje završava službovanje.
 U hrvatskom šumarstvu pamtit Će se po plantažnim nasadima topole duž savskog nasipa oko Gunje, izgradnji zgrade Šumarije u Gunji i sustavnom arhiviranju dokumentacije bivšeg Kraljevskog nadšumarskog ureda Vinkovci i Brodske imovne općine.
 Nakon smrti supruge Štefice, 1988. g. preselio se sinu Branku u Zvornik, ali zbog rata odlaze u izbjeglištvo u Njemačku da bi se nakon nekog vremena vratio u Dom umirovljenika u Požegu gdje ga je zatekla smrt.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TONKOVIĆ, Dragutin Dragan: Dragutin Čepelak, dipl. inž. šum. (1909-1993), ŠL 11-12/1994, s.386 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM