HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID908
ime J., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /908)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Stanka i Milke r. Mihalić. Osnovnu školu završio je u Ravnoj Gori, a Srednju šum. školu u Delnicama 1965. god. Nakon završene škole zaposlio se 1965. u Šumariji Tršće, gdje je radio tri godine. Od 1975. radi u Šumariji Ra vna Gora, tada ŠG Delnice. I sada radi kao poslovođa u Hrvatskim šumama, UŠ podružnica Delnice, Šumarija Ravna Gora. Živi u Ravnoj Gori.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM