HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9088
ime Č., Radomir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1989.
diplomirao7. 7. 1990.

 Sin Milana. Srbin. Otac mu je bio strojobravar, a majka ekonomistica. Živjeli su u Ličkom Osiku. Završio je srednju šumarsku školu u Karlovcu.
 Šumarstvo je upisao 1.10.1983. g. na Š. F. u Zagrebu. Diplomirao je 7.7.1990. g. iz kolegija znanstvena organizacija i ekonomika šumarstva. Napisao je diplomski rad "Organizacija kolanja dokumenata pri poslovanju OOUR za iskorišćivanje šuma - Ogulin".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM