HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9089
ime Č., Antonio
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9089)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1991.
diplomirao26. 5. 1992. Sin dr. Stipe. Potječe iz liječničke obitelji koja živi u Požegi. Srednju ekonomsku školu završio je u Požegi 1987. g.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1987. g. na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 26.5.1992. g. iz ekonomike šumarstva. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Trendovi u razvoju pilanarstva SAD viđeni kroz problematiku sirovinske mase".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM