HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID909
ime J., Ivan  - mlađi
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu, pripravnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /909)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Stanislava Jakovca. Šum. školu završio je u Delnicama. U Šumariji Fužine zaposlio se 1.8.1989. kao pripravnik i tu je odradio pripravnički staž. Nepoznato je gdje se nakon toga zaposlio.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM