HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9095
ime ČOP, Bogomil
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9095)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 2. 1913.Mali Lug /Čabar/
apsolvirao1933.
diplomirao1934.
umro1998.
dodatne listepredsjednici HŠD 
 Sin Stjepana i Milke r. Klepac. Potječe iz seljačke obitelji. Osnovnu školu završio je u Gerovu 1922, a gimnaziju u Varaždinu 1930. god. Diplomirao je 1934. na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu, na Šumarskom odjelu.
 Od 1935. do 1941. službovao je u šumarijama Čabar i Delnice, a od 1941. do 1943. upravitelj je Pilane Đurđenovac. Od 1943. do 1945. bio je u NOV-u na mjestu šefa Tehničkog odsjeka Štaba VI. korpusa NOVJ i načelnik Tehničkog odjeljenja Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske, a nakon toga pomoćnik je ministra šumarstva NRH do 1948.

Zatim radi kao tehn. direktor ŠG Bjelovar, ali ubrzo postaje glavni direktor DI Slavonija u Slav. Brodu, zatim tehn. direktor Šum.-industrijskog poduzeća Belišće. Potom je upravitelj pilane, šef šumske proizvodnje i šef pilanske i finalne proizvodnje u DIP-u Đurđenovac, a 1953-1959. tehnički je direktor DIP-a Novoselec.
 Od 1959. do 1963. g. bio je pomoćnik direktora Instituta za drvo Zagreb, a od 1963. do 1973. u Ex-portdrvu Zagreb. Najprije je pomoćnik direktora za rezanu građu i pomoćnik generalnog direktora (do 1.10.1968.), a poslije toga do umirovljenja na radnom je mjestu savjetnika.
 Bavio se unapređenjem rada i poslovanja te poticanjem produktivnosti rada u poduzećima drvne industrije, pa je jedan od šumara koji su dali golem doprinos drvnoj industriji. Bio je godinama angažiran na akcijama i zadacima Savezne privredne komore.
 G. 1959. boravio je dva mjeseca u Švedskoj, a 1963. g. 15 dana u Finskoj - na obilasku poduzeća za preradu drva radi prenosa njihovih dostignuća u naša poduzeća, a 1964. bio je u Ženevi nositelj referata "O uvođenju mehanizacije u industriji za pilanarsku preradu lišćarskog drva", u organizaciji Komiteta za drvo pri U. N.
 Surađivao je u Šumarskom listu, Drvnoj industriji, Produktivnosti, Drvarskom glasniku te u Povijesti šumarstva Hrvatske 1876-1976.
 Bio je predsjednik Saveza inženjera i tehničara Šumarstva i drvne industrije Hrvatske (1962.-1964. ) i predsjednik Saveza IT Šumarstva i industrije za preradu drva Jugoslavije (1966.-1968. ) te je izabran za počasnoga člana toga Saveza 1967., a 1968. i za počasnoga člana Saveza IT Jugoslavije.
 Dobio je povelju i Zlatnu medalju Saveza IT Šumarstva i drvne industrije Hrvatske (1976. ).

1Ing. Bogumil Čop, 1946: Na novom putu. Š.L. 1-6, s.1 PDF
2Ing. Bogumil Čop, 1946: Šumarska politika danas u NR Hrvatskoj. Š.L. 10-11, s.155 PDF
3Ing. B. Čop, 1948: Kako osigurati radnu snagu u šumarstvu. Š.L. 4, s.101 PDF
4O sistemu tarifa u pilani. Drvna ind. l, 1956., s. 17-20.
5Neki problemi primarne prerade drva u SE Hrvatskoj. Privredni pregled NRH 1957.
6Za ekonomičnije iskorištavanje i preradu bukovine. Drvna ind. 9-10, 1957., s. 125-130.
7Analiza kao sredstvo za postizanje boljeg učinka kod piljenja hrasta i bukve. Drvna ind. 9-10, 1958., s. 123-130.
8Zapažanja o produktivnosti rada u pilanama Švedske. Produktivnost br. l, 1961., Beograd, s. 67-70.
9Ing. Bogomil Čop, 1961: Uloga i aktivizacija inženjera i tehničara šumarstva i drvarske industrije u izvršenju petogodišnjeg plana i sprovođenja novih privrednih mjera.. Š.L. 5-6, s.180 PDF
10Čop B., 1966: Inženjeri i tehničari u privrednoj reformi .. Š.L. 3-4, s.245 PDF
11O uvođenju dvofazne prerade i namjenske proizvodnje obradaka (elemenata) u pilanama. Drvna ind. 9-10, 1969., s. 143-149.
12Donošenje novog JUS-a šumskih proizvoda - nasušna potreba industrije za preradu drva. Drvarski glasnik 3, 1970., Beograd, s. 1-2.
13Čop, B., 1974: Savezu inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske - Zagreb.. Š.L. 12, s.529 PDF
14Čop, B., 1975: Donošenje JUS-a šumskih proizvoda — sredstvo za sređenje i poboljšanje poslova šumarstva i prerade drveta. Š.L. 11-12, s.482 PDF
15Radni ljudi šumarstva i drvne industrije Hrvatske u poslijeratnoj obnovi i izgradnji. Povijest šumarstva Hrvatske 1846. do 1976., Zagreb, 1976., s. 391-402.
16B. Čop, Z. Perc, 1976: Ing. Branko Manojlović.. Š.L. 10-12, s.567 PDF
17Reaktivirati praćenje i uspoređivanje poslovnih rezultata u organizacijama udruženog rada drvne industrije. Drvna ind. 5-6. 1980., s. 137-144.
18Mjerenje i praćenje produktivnosti rada u pilanama. Drvna ind. 1-2, 1981., s. 33-36.
19Čop, B., 1983: Pilanska prerada i odnosi sa šumarstvom. Š.L. 1-2, s.3 PDF
20Čop, B., Piškorić, O., 1985: ZRINJKO GRAHOVAC, dipl. inž. šum.. Š.L. 5-6, s.288 PDF
21Šumarstvo i drvna industrija u tržišnoj privredi. Drvna ind. 3-4, 1988., s. 74-78.
22Usavršavanje kalkulacija u primarnoj preradi drva. Drvna ind. 5-6, 1988., s. 125-128.
23Čop, B., 1988: Uspješan razvoj zavisi prvenstveno o stručnim kadrovima . . .. Š.L. 11-12, s.531 PDF
24Prijedlog za praćenje i uspoređivanje poslovnih rezultata u pilanskoj preradi. Drvna ind. 1-2, 1989., s. 29-37.
25Čop, B., 1994: O utjecaju šumarstva na poslovanje i razvoj primarne prerade drva. Š.L. 9-10, s.305 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Kauders, A.: Šum. bibliografija I.
 Povijest šumarstva Hrvatske 1846. -1976.
 ŠE 1, JLZ., Zagreb, 1983., s. 292.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ŠTIMAC, Ivan: Bogomil Čop, dipl. inž. šum. (1912 -1998), ŠL 3-4/1998, s.199 PDF
 

  Šumarski stručnjak iz Malog Luga kraj Čabra, rođen 1912. Šumarstvo diplomirao 1934. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Od 1935. do 1943. bio upravitelj šumarija u Čabru i Gerovu te pilane Đurđenovac, a od 1943. napreduje u partizanskom pokretu do načelnika Tehničkog odjeljenja GŠ NOViPO Hrvatske. Nakon rata na brojnim dužnostima u najvećim DIPovima Hrvatske, a od 1959. u Institutu za drvo u Zagrebu, te do umirovljenja 1968. u Exportdrvu u Zagrebu. Bio je predsjednik Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (1962–64) te predsjednik Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drva Jugoslavije (1966–68). Aktualnu problematiku iz šumarsko-drvarske struke obrađivao u Šumarskom lisu, Drvnoj industriji i drugim publikacijama.   IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM