HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9097
ime ČOP, Miljenko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9097)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 4. 1960.Gerovo
apsolvirao1984.
diplomirao15. 2. 1985.
umro1997.

 Sin Vladimira i Emilije, r. Šoštarić. Otac mu je šumarski manipulant, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Gerovu 1975., a srednju šumarsku u Delnicama 1979. godine.
 Šumarstvo je studirao na Š. F. u Zagrebu. Diplomirao je 15.2.1985. Nakon diplomiranja od 1.3.1985. g. radi kao referent pripreme u OOUR-u za uzgajanje šuma Tršće do 17.3.1983. g., a nakon toga referent je za uzgajanje šuma u Tršću do 1990. g. Od 1990. g. na radnom je mjestu revirnika u J. P. Hrvatske šume Uprava šuma Delnice, Šumarija Gerovo.
 Od stručnih udruga član je DIT-a šumarstva, SLO grada čabra i LD Gerovo, a od društveno-političkih član je općinskog predsjedništva HDZ-a. Živi u Gerovu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Pleše, Vesna: Miljenko Čop, dipl. inž. šum. (1960 - 1997), ŠL 1-2/1998, s.125 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM