HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9100
ime ČORDAŠIĆ, Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski stručnjak
      prvi vladin izvjestitelj za šumarstvo u Hrvatskoj, prvi hrvatski profesor šumarstva

                                                                IZBOR      (knjiga1/9100)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1830.Vinkovci
umro1906.Beč 
 Potekao je iz stare krajiške obitelji. U Vinkovcima završio je pučku školu, a polazio je i gimnaziju. Zatim je kao odličan učenik poslan o državnom trosku na Carsko - kraljevsku šumarsku akademiju u Mariabrunn.
 Studij šumarstva završio je 1853. g. u Mariabrunnu (Austrija) odličnim uspjehom.
 Poslije studija poslan je u bečki Prater gdje je stjecao lovačku i šumarsku praksu do veljače 1853. g., a tada je imenovan carsko — kraljevskim krajiškim šumarom kod Otočke krajiške pukovnije sa sjedištem u Brlogu.
 Tri godine kasnije na vlastiti zahtjev premješten je k Drugoj banskoj pukovniji u Kostajnicu.
 Kad se 1860. u Križevcima osnivalo Gospodarsko - šumarsko učilište, ravnatelj zavoda pozvao je Čordašića i povjerio mu predavanja iz sađenja i uzgoja šuma, šumarske matematike i procjene šuma, entomologije i lovstva, a povjerena mu je i uprava oko 150 jutara zavodske šume. U Učilištu je do 1872. g., kada odlazi u Zagreb.
 O Čordašiću je jedan njegov zavodski kolega napisao: "Čordašić kao učitelj bio je ozbiljan, nadahnut velikom ljubavi za šumarsku struku, podpuno osvjedočen i o velikoj važnosti šumarstva po nasu domovinu, savjestno je vršio zadaću, koja mu je tom službom bila povjerena, imajući pri tom vazda pred očima da odgoji narodu našemu i doista valjani narastaj i pomladak u Šumarskoj struci. "
 U Križevcima je boravio sve do 1872. g., kad je na vlastiti zahtjev premješten u Zagreb.
 Od 1871. do 1872., bio je šumarski izvjestitelj Ravnateljstva financija, a od 1872. g. do umirovljenja 1891. g. prvi je šumarski izvjestitelj zemaljske vlade u Zagrebu.
 Godine 1881. napisao je "Nauku o sađenju i gajenju šuma", koji je udžbenik bio gotovo trideset godina jedini u obrazovanju hrvatskih šumara. Suradnik je B. Šuleka. Jedan je od prvih hrvatskih šumarskih pisaca i tvorilaca hrvatskog stručnog šumarskog nazivlja, jedan je od prvih sudionika pri osnutku Hrvatskoga šumarskog društva, jedan od prvih članova povjerenstva za održavanje viših šumarskih ispita.
 Zaslužan je za izradu statuta o uređenju, upravi i gospodarenju šumama, nakon kojega je uslijedilo pravno reguliranje hrvatskoga šumarstva.
 Pisao je stručne članke koje je objavio u Narodnim novinama (1894. ), Gospodarskom listu (1871. ), Šum. listu (1894. ), Lovačko-ribarskom vjesniku (1894.-1896. ) i dr.

1Poučno putovanje učenikah. Gospodarski list, 1871., s. 122.
2POUČNIK ZA ČUVARE ŠUMAH I POMOĆNO ŠUMARSKO OSOBLJE ; NA. POZIV VISOKE KR. ZEMALJSKE VLADE ZA KRALJEVINE DALMACIJU,. HRVATSKU I SLAVONIJU, ZAGREB 1873. BIB
3Nauka o sađenju i gajenju šuma, Zagreb, 1881.
4NAUKA O SADJENJU I GOJENJU ŠUMAH. ; Tiskarski i litografijski zavod C. Albrechta u Zagrebu, ZAGREBU 1881. BIB
5POUČNIK ZA ČUVARE ŠUMAH I POMOĆNO ŠUMARSKO OSOBLJE; TISKARSKI ZAVOD „NARODNIH NOVINAH", ZAGREB 1887. BIB
6Piše Franjo Čordašić, 1894: Nješto o onih vrstih američkoga drveća, kojih gojitba bi i u nas koristna bila.. Š.L. 10-11, s.474 PDF
7POUČNIK ZA ČUVARE ŠUMAH I POMOĆNO ŠUMARSKO OSOBLJE. ; TISAK ANTUNA SCHÖLZA, ZAGREB 1895. BIB
8Poučnik za Čuvare šuma i pomoćno šumsko osoblje, Zagreb, 1907. 5. izdanje.
9POUČNIK ZA ČUVARE ŠUMA I POMOĆNO ŠUMARSKO OSOBLJE; L. Hartman, Zagreb 1907. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Kesterčanek, F.: Franjo Čordašić, Š.L., 1906., Zagreb, s. 69.
 Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860. -1960., Š.F., Zagreb, 1960., s. 40.
 Kesterčanek, F.: U spomen Franji Čordašiću prvom vladinom izvjestitelju za šumarstvo u Hrvatskoj. Š.L., 1908., Zagreb, s. 365-375.
 Šumarska enciklopedija, I., JLZ, Zagreb, 1980., s. 292.
 Piškorić, O.: Franjo Čordašić (1830 -1906. ), Š.L., 1-2., 1981., s. 79-82.
 Piškorić, O.: Čordašić, Franjo. HBL, 3. Zagreb, 1993.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: U spomen Franje Čordašića, prvoga vladinoga izvjestitelja za šumarstvo u Hrvatskoj., ŠL 10/1908, s.366 PDF
 PIŠKORIĆ, Oskar: Franjo Čordašić (1830—1906)., ŠL 1-2/1981, s.79 PDF
 KLEPAC, Dušan: 90. godišnjica smrti Josipa KOZARCA i Franje ČORDAŠIĆA, ŠL 1-2/1996, s.68 PDF
 

  Prvi vladin izvjestitelj za šumarstvo u Hrvatskoj, prvi hrvatski profesor šumarstva. Potekao je iz stare krajiške vinkovačke obitelji. Studij šumarstva o državnom trošku završio je 1853. g. u Mariabrunnu odličnim uspjehom. Radio je kao carsko—kraljevski krajiški šumar kod više pukovnija. Osnivanjem GŠU u Križevcima pozvan je i povjerena su mu predavanja iz sađenja i uzgoja šuma, šumarske matematike i procjene šuma, entomologije i lovstva, a povjerena mu je i uprava oko 150 jutara zavodske šume. U Križevcima je boravio sve do 1872. g., kad je na vlastiti zahtjev premješten u Zagreb gdje je do umirovljenja 1891. prvi šumarski izvjestitelj zemaljske vlade u Zagrebu. Napisao je "Nauku o sađenju i gajenju šuma", koji je udžbenik bio gotovo trideset godina jedini u obrazovanju hrvatskih šumara. Suradnik je Bogoslava Šuleka i tvorac hrvatskog šumarskog nazivlja.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM