HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9102
ime Č., Slavko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9102)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1930.
diplomirao10. 10. 1932.
djelovao Bihać /BiH/

 Studirao je šumarstvo na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1929.-30., a diplomirao 10.10.1932. g.
 Zaposlen je 15.12.1932. kao pripravnik u Kotarskoj upravi Osijek. U vrijeme NDH bio je zaposlen u Zvorniku u Bosni. Tada je bio i član HŠD.

 Borošić, J.: SIS, s. 7, 57, 116.
 *** Šumarska nastava, s. 356.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM