HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9118
ime ĆOSIĆ, Anđelko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. Šumarstva, mr. sc.
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9118)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1. 8. 1929.Šibenik
apsolvirao1954.
diplomirao1955.
umro15. 11. 2014.Našice

 Sin Ante i Marije r. Rončević. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Otac mu je bio financ, a majka domaćica. Pučku školu završio je u Busovači 1940. g., a Realnu gimnaziju u Mostaru 1949. g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Diplomirao je 1955. g. Postdiplomski studij završio je na S. F. u Beogradu 6.12.1961. g., pod mentorstvom prof. dra. Ž. Miletića na predmetu: Napredno prebirno gazdovanje na bazi uređivanja Suma.
 Sudjelovao je na nekoliko zapaženih stručnih skupova. Od 12-25.9.1957. "Uzgoj suma putem fenelšlaga i prebora na području bosanskih suma", pod vodstvom prof. dr. H. Leibundguta iz Züricha koji je boravio u Bosni kao stručni ekspert FAO Ujedinjenih naroda. Zatim, bio je na saveznom seminaru o preboru i fenelšlagu - Slovenija: Kamnik, Idrija, Kolovec 1962. i 1964. g., pod rukovodstvom prof. dr. D. Mlinšeka. Sudjelovao je još na vise seminara i stručnih skupova u BiH i Hrvatskoj.
 Prvo radno mjesto bilo mu je u Šumariji Našice (1955.-56. g. ), a zatim radi u Šumskoj upravi Fojnica u BiH (1956.-1958. ). Nakon položenog državnog ispita u Sarajevu obavljao je dužnost sefa Odjela za uzgoj u Šumskom gazdinstvu Zavidovići (1959.-1965. ). Od 1965. g. do 1.8.1994. g. u Š. G. Našice stručni je suradnik za uzgoj kada je umirovljen.

Umro je u Našicama 15. studenoga 2014.

1Problematika podmlađivanja na nizinskom našičkom području, Informativni bilten "Slavonske šume", 1978. s. 22-34.166, Vinkovci

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 POŠTENJAK, Karmelo: Mr. sc. ANĐELKO ĆOSIĆ dipl. ing. šum. (1929–2014), ŠL 1-2/2016, s.104 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM