HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9119
ime Ć., Milorad
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9119)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1988.
diplomirao17. 10. 1989.

 Sin Trivuna. Potječe iz radničke obitelji.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1982. g. na Š. F. Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 17.10.1989. godine iz oplemenjivanja Šumskog drveća. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Sadašnje stanje dendroflore zapadne i južne strane Lenucijeve potkove te smjernice za revitalizaciju i zaštitu".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM