HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9135
ime ERNY, Rudolf
zvanje
zanimanje     
šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9135)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen10. 4. 1867.Osijek
umro6. 2. 1933.Zagreb

 Osnovnu školu i gimnaziju polazio je u Osijeku. Maturirao je 3.8.1886. g.
 Najprije je dvije godine studirao prirodne znanosti na Filozofskom fakultetu (Graz), a onda zbog bolesti, po preporuci liječnika, posvetio se šumarstvu. Kao stipendist rodnoga grada posao je u Križevce i ondje ući šumarstvo na Gospodarsko - šumarskom učilištu. Nakon trogodišnjeg studija 24.7.1890. g. završio je šumarstvo.
 Od 8.10.1890. g. namješten je kao volonter kod Županijske oblasti u Osijeku, a 1.1.1891. g. imenovan je za šumarskog vježbenika u Dubici. Ozdravio je i još vise zavolio šumarstvo.
 Državni ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva položio je 27.10.1892., pa je raspoređen na mjesto šumarskog pristava u Dubici.
 Uskoro je imenovan kotarskim šumarom kod Županijske oblasti u Ogulinu, ali je ubrzo premješten u Kotarsku oblast u Zagreb.
 Na tom radnom mjestu zadržao se do 1.5.1908., kad je premješten u Jasku, a 1910. vraća se na isto mjesto u Zagreb i na njemu ostaje do 28.3.1917., kad je imenovan šumarskim nadzornikom kod Županijske oblasti u Zagrebu. Godinu dana kasnije imenovan je šumarskim savjetnikom, ostajući u Zagrebu do 3.9.1923. kad odlazi u mirovinu.
 Željan znanja studirao je i pravo u Zagrebu i položio pravno-povijesni ispit, a g. 1902. apsolvirao je pravo.
 U šumarskoj struci je pokazao stručnost. Sastavio je gospodarsku osnovu za sume grada Zagreba na Sljemenu i time postavio temelje za daljnje uspješno gospodarenje.
 Mnogogodišnji je odbornik HŠD. Zaslužan je za gradnju Šumarskog doma u Zagrebu.
 I nakon odlaska u mirovinu nije se rastao od sume. Upravljao je sumama grofa Kulmera na Sljemenu, a kad ih je kupio Grad Zagreb, preuzeo je upravu nad šumskim posjedima I. hrvatske štedionice i grofice Jelačić sve dok nije obolio.
 Sahranjen je na Mirogoju u Zagrebu.

1Gospodarstvena osnova za sume Orada Zagreba. Š. L. 1908., 201-243 i 1910., 361-378.

 Hradil, D.: Rudolf Erny. ŠL 1933, 161-163.
 *** ŠE I,JLZ Zagreb, 1980., 516.
 *** HBL 4, Zagreb 1998.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HRADIL, Dragutin: † Rudolf Erny., ŠL 3/1933, s.161 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM