HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID9140
ime ETTINGER, Josip
zvanje
zanimanje     
istaknuti šumarski stručnjak, nestor hrvatskih šumara
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9140)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1822.Nova Gradiška
umro1908.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 
 Potječe iz obrtničke obitelji s vise djece. Otac mu je bio kolar. Pradjed mu je s njemačkim vojnicima došao u Vojnu krajinu. Majka mu bijaše rođena Karlović.
 Nakon završene pučke škole u Novoj Gradiški, nastavi školovanje najprije na gimnaziji u Požegi, a onda u Zagrebu.
 Zbog ljubavi prema prirodi i sumi zaposlio se u Novoj Gradiški u svojstvu šumarskog pomoćnika. Radeći u šumarskoj struci kao pripravnik, čekao je stipendiju da pođe u šumarsku školu u Mariabrunnu kraj Beča.
 Dobivši stipendiju, Šumarstvo je učio u Mariabrunnu od 1846. do 1848. g. i završio ga s vrlo dobrim uspjehom.
 Gotovo dvije godine proveo je kao vježbenik u Austriji.
 Od 1850. radio je u nekoliko krajiških šumarskih uprava: u Kovilju, Titelju i Mitrovici.
 God. 1860. položio je u Temišvaru državni ispit za šumsko-upravnu službu i bio je promaknut za šumara.
 Nakon razvojačenja Vojne krajine katastralni je šumarski nadzornik u Zagrebu.
 Posebno je zaslužan za upoznavanje svijeta s ornitofaunom Obedske bare. Sabrao je mnogo materijala za Zoološki muzej u Zagrebu. Za hrvatsko šumarstvo posebno je važan jer je, izučavajući dendrofloru naših krajeva, proučavao varijetete hrastova.
 Jedan je od osnovaca Hrvatskog šumarskog društva i jedan od najmarljivijih suradnika Šumarskog lista.

1Sriemsko - slavonsko - hrvatske divje životinje, zvieri i ptice. Zemun, 1857.
2Der syrmiche Sumpf Obedska bara und seine Vogelwelt. Wien, 1857. i Zemun, 1858.
3SRIEMSKO-SLAVONSKO-HRVATSKE divje životinje, zvieri i ptice; TISKARNICA IGNJATA KARLA SOPPRONA, ZEMUN 1857. BIB
4
5Forst und Jagdkalendar für die Militargrenze. Zemun, 1859.
6FORST- UND JAGD-KALENDAR; Buchdruckerei von I. C. Soppron, SEMLIN 1859. BIB
7piše Ettinger, 1881: Popis zvjeradi i divljači u Hrvatskoj i Slavoniji koncem godine 1880.. Š.L. 1, s.42 PDF
8piše Ettinger, 1881: Vriednost trske na l rali površine. Š.L. 4, s.170 PDF
9Josipa Ettingera, kr. kat. šumarskog nadzornika., 1882: Putositnice. Š.L. 3, s.140 pdf
10bilježio Josip Ettinger, 1882: Izkaz o cvatnji šumskoga drveća i grmlja u okolici zagrebačkoj god. 1882.. Š.L. 4, s.204 PDF
11Naša tisovina. Ibid., 1882., s. 348-349.
12Fenološke bilješke. Ibid., 1883., s. 204-207, 252-255, 303-305.
13Bilježeno po J. Ettingeru, 1883: Izkaz, kada je godine 1882. i 1883. u okolici grada Zagreba i Maximira počimalo cvjetati šumsko drveće i grmlje.. Š.L. 5, s.252 PDF
14Bilježeno po Josipu Ettingeru g. 1883., 1883: Izkaz o cvatnji i dozrievanju plodi šumskog drveća i grmlja u okolici Zagreba.. Š.L. 6, s.303 PDF
15Povijest šumarskog katastra. Osijek, 1884.
16Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumarski nadzornik, 1884: K pitanju uredjenja šumarskoga gospodarstva naših obćinskih šuma.. Š.L. 3, s.114 PDF
17Priobćuje J. Etinger, kr. kat. šum. nadzornik, 1884: Crtice sa hrvatsko-primorskog Krasa.. Š.L. 4, s.176 PDF
18Piše kr. kat. šum nadzornik Josip Ettinger, 1885: Naše šumsko gospodarstvo i nacrt novog šumskog zakona.. Š.L. 4, s.175 PDF
19Loranthus europaeus. Š. L., 1885., Zagreb, s. 283-284.
20Saobćnje J. Ettinger, kr. katastr. šumarski nadzornik, 1885: Obedska bara, njekoć i sada.. Š.L. 9, s.365 pdf
21, 1885: Šume prebenda i uredjenje njihovog uživanja.. Š.L. 11, s.436 PDF
22Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumarski nadzornik., 1886: Budućnost šuma zagrebačke gore.. Š.L. 2, s.74 pdf
23O ponovnom cvjetanju drveća. Ibid., s. 183-184.
24Od J. Ettingera, 1886: Zašto se obćine zagajenju šuma toli opiru?. Š.L. 6, s.267 PDF
25Piše Josip Ettinger, kr. kat šum. nadzornik, 1886: Jedna o pepeljarenju. Š.L. 7, s.297 pdf
26, 1886: Šumsko-uzgojne sitnice. Š.L. 12, s.525 pdf
27Piše J. Ettinger., 1888: Lovački popriečni prosjeci.. Š.L. 3, s.101 pdf
28, 1888: Šume zagorske.. Š.L. 4, s.141 PDF
29Piše J. E., 1888: Praktična razmatranja o kretanju mezgre u drveću.. Š.L. 5, s.201 pdf
30Der Sumpf Obedska bara... Glasnik hrvatskog prirodoslovnog društva, 1888., s. 231-236.
31Od Josipa Ettingera, 1888: Sijaće tačke sa sjetvu hrastovog šira.. Š.L. 12, s.541 pdf
32Piše Josip Ettinger, 1889: Priegled drveća i grmlja od osobite vrsti, koje raste u perivoju Maksimiru.. Š.L. 3, s.112 PDF
33Piše Jos. Ettinger., 1889: Upliv imele na prirast drva.. Š.L. 4, s.169 pdf
34Piše Jos. Ettinger., 1889: Dvie osobite vrsti hrastova iz sjeverne Amerike : crveni hrast (quercus rubra) i kermešasti hrast (qucreus coccinea), koji su prvim plodom rodili u Hrvatskoj.. Š.L. 5, s.208 PDF
35Šumsko grmlje i drveće u Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb, 1890.
36ŠUMSKO GRMLJE I DRVEĆE U HRVATSKOJ 1 SLAVONIJI ; Knjižara Dioničke tiskare, ZAGREB 1890. BIB
37Ettinger Josip, 1890: Razmatranja o gubaru (Liparis dispar). Š.L. 5, s.229 pdf
38REGISTAR PISACA I ČLANAKA ŠUMARSKOG LISTA ORGANA HRVATSKO-SLAVONSKOGA ŠUMARSKOG DRUŽTVA GOD. 1877-1890. ; KNJIŽARA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE, ZAGREB 1891. BIB
39Piše I. E., 1892: Bukov i cerov trud i bukova guba.. Š.L. 5, s.224 pdf
40Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumar. nadzornik u miru, 1892: VI. Zemljarinski katastar.. Š.L. 6, s.250 PDF
41Piše J. Ettinger., 1892: Botanički vrt kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.. Š.L. 9-10, s.409 PDF
42Piše Josip Ettinger., 1893: Razmatranja o dobi šumskog drveća u raznih periodah njegovoga žirovanja.. Š.L. 6, s.227 pdf
43Piše J. Ettinger, 1896: Nješto o razvitku lepka (Loranthus europaeus) i imele biele (viscum album) i imele žute (viscum exycedri).. Š.L. 7, s.296 pdf
44Piše J. Ettinger, 1896: O sukanju stabalja.. Š.L. 8, s.349 pdf
45Piše Josip Ettinger, 1896: O razgranjivanju drveća.. Š.L. 12, s.521 PDF
46Hrvatski lovdžija. Zagreb, 1897. 8u-marsko-lovacki leksikon. Zagreb, 1898.
47KATEKIZAM; Nakladom kr. sveučilištne knjižare Franje Suppana (Rob. Ferd. Auer) u Zagrebu, Zagreb 1897. BIB
48HRVATSKI LOVDŽIJA; NAKLADA KNJIŽARE LAV. HARTMANA, Zagreb 1897. BIB
49HRVTASKI LOVDŽIJA; PODPOROM HRV.-SLAV. ŠUMARSKOGA DRUŽTVA, Zagreb 1897. BIB
50Piše J. Ettinger, 1897: Kulture na Grobničkom polju.. Š.L. 9-10, s.448 PDF
51ŠUMARSKO-LOVAČKI LEKSIKON; Nakladom kr. sveučilištne knjižare Franje Suppana, Zagrebu 1898. BIB
52Piše Jos. Ettinger, 1902: Uspomena iz prvih godina mojega praktičnoga službovanja. Š.L. 2, s.106 PDF
53Ettinger Josip, 1903: O klijanju hrastovog žira.. Š.L. 5, s.212 pdf
54O klijanju hrastovog žira. Ibid., 1903., s. 212-215.
55Piše Jos. Ettinger, 1904: Lišće platana.. Š.L. 1, s.41 PDF
56Hrvatski lovdžija; Hrvatski lovački savez, Zagreb 1994. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Kesterčanek, F.: Josip Etinger. S. L., 1908., s. 81-88.
 *** Šumarska enciklopedija I. J. L. Z, Zagreb 1980., s. 531-532.
 Piškorić, O.: Ettinger, Josip. HBL 4, Zagreb, 1998.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: † Josip Ettinger, ŠL 3/1908, s.82 PDF
 FRKOVIĆ, Alojzije: Josip Ettinger – prvi hrvatski zoolog, ŠL 7-8/2008, s.355 pdf
 

  Istaknuti šumarski stručnjak i nestor hrvatskog šumarstva. Potječe iz obrtničke obitelji iz Nove Gradiške. Zbog ljubavi prema prirodi i šumi zaposlio se u Novoj Gradiški kao šumarski pomoćnik. Dobivši stipendiju, šumarstvo je završio u Mariabrunnu 1848. Radio je u nekoliko krajiških šumarskih uprava: u Kovilju, Titelju i Mitrovici. Nakon razvojačenja Vojne krajine katastralni je šumarski nadzornik u Zagrebu. Posebno je zaslužan za upoznavanje svijeta s ornitofaunom Obedske bare. Sabrao je mnogo materijala za Zoološki muzej u Zagrebu i smatra se njegovim osnivačem. Za hrvatsko šumarstvo posebno je važan jer je, izučavajući dendrofloru naših krajeva, proučavao varijetete hrastova. Jedan je od osnovaca Hrvatskog šumarskog društva i jedan od najmarljivijih suradnika Šumarskog lista.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM